Starre Koppelingen en Knoopverhinderingen

Starre koppelingen in de 3D rekensoftware RFEM verbinden lijnen van vlakken met lijnen van andere vlakken. Ga in de Navigator naar de Speciale Objecten en maak een nieuwe Starre Koppeling aan.

  • Selecteer het type lijn naar lijn als je twee bestaande lijnen wilt verbinden met een starre koppeling. 
  • Selecteer het type lijn naar vlak als je een bestaande lijn met (een nog niet bestaande lijn van) een vlak wilt verbinden.
  • Selecteer het type Diaphragm als je een hele verzamelingen knopen en lijnen (bijvoorbeeld in een dakvlak) met elkaar wilt verbinden. [De oude knoopverhinderingen van RFEM 5]


In ons voorbeeld is er een betonvloer op een betonwand aangesloten via een 'lijn op lijn' type.Duidelijk is te zien dat vloer 'zweeft' ten opzichte van de wand. De aangebrachte belasting wordt slechts op het vloergedeelte getoond.

De totale belasting op de vloer is 50 [kN/m2] × 9 × 5 = 2.250 [kN]. Per starre koppeling wordt 1.125 [kN] overgedragen aan de betonwand. 


De vervorming van de vloer ziet er als volgt uit: (20x vergroot)


Duidelijk is te zien dat de starre koppeling een momentaansluiting is van de betonnen vloer met de wand. 

Met behulp van de resultaatsnedes kunnen we op de lijnen met de starre koppelingen de resultantes bekijken. De resultante voor de kracht Fz is 1.125 [kN].
Via de optie 'Gebruiker-gedefineerde verdeling' is de gebruiker in staat om een lijn over bijvoorbeeld een deel of de totale lengte te verdelen. In het resultaat van de lijnreactiekrachten kunnen wij bijvoorbeeld de invloed zien van een aansluiting op de totale lijn of een deel van de lijn.Via de optie 'Negeer relatieve positie' kan een gebruiker een model maken waarbij het kwispeleffect van de starre koppelingen worden genegeerd. In de onderste koppeling is duidelijk het kwispeleffect te zien.