Welke belastingcombinatie (BC) of belastinggeval (BG)zorgt voor de max of min waarde van een resultaatcombinatie (RC)?De belastinggevallen (BG) en belastingcombinaties (BC) behorende bij de max. en min. van de resultaatcombinatie (RC) kunnen in resultaattabellen worden weergegeven. Selecteer hiervoor de optie "Overeenkomstige belastinggevallen" in het dialoogvenster "Tabelfilter" Om het dialoogvenster te openen, gebruikt u het menu Tabel → Beeld → Resultaatfilter of de overeenkomstige knop in de tabelwerkbalk
corresponderende BG en BC bij max. en min. waarde van RChttps://www.dlubal.com/en-us/support-and-learning/support/faq/004803