Automatisch sneeuwlasten genereren met de generator in RFEM


Deze video toont het gemak van de belastingengenerator. Hiermee kunnen automatisch sneeuwbelastingen gegenereerd worden in RFEM. Als voorbeeld wordt de sneeuwbelasting bepaald volgens de Eurocode EN 1993-1-3 voor een 3-dimensionale stalen hal.