Dynamisch modelleren in IDEA CONNECTION

Wanneer men modelleert in IDEA StatiCa CONNECTION met wizards, en elementen positioneert t.o.v. staafeinde elementen worden deze automatisch mee opgeschoven wanneer de doorsnede van 1 van de staafeindes wijzigt. 


Zie ook bijgevoegd model ( v 20.1)


CON1 : Een ligger-kolom verbinding met kopplaat opgebouwd met losse elementen ( correct model)
CON2 : De kolom is aangepast naar een andere doorsnede. > De kopplaat schuift niet mee. Het model kan nu niet meer berekend worden.

 

CON3 : Een ligger-kolom verbinding met kopplaat opgebouwd met een kopplaat wizard. ( correct model)


 

CON4 : De kolom is aangepast naar een andere doorsnede. > De kopplaat schuift mee.  ( correct model)