Release Notes Versie IDEA StatiCa CONNECTION 20.1


https://www.ideastatica.com/support-center/release-notes-idea-statica-steel-20-1


INHOUDSOPGAVE


Nieuw in deze versie zijn :
1) Kostenraming

In de nieuwe versie 20.1 van IDEA StatiCa Connection is het mogelijk om productiekosten van een verbinding te bepalen. Gebruikers kunnen zeer snel de geschatte kostprijs van het gemaakte ontwerp inschatten en optimaliseren.


Prijzen van individuele verbindingscomponenten kunnen worden gespecificeerd op basis van kosten per gewichtseenheid in de instellingen. Momenteel kunnen kosten worden gedefinieerd voor vier basiselementen


 Stalen onderdelen (platen en toegevoegde stalen elementen, afhankelijk van de gekozen kwaliteit)

• Lassen (enkele en dubbele hoeklassen, ½ V- en K-stuiklassen, afhankelijk van de lasdikte)

• Boutassemblages (afhankelijk van boutkwaliteit en boutdiameter)

• Boren van gaten (als percentage van de kosten van de gebruikte bouten)

De resulterende waarde wordt gepresenteerd in het hoofdscherm en wordt bijgewerkt volgens de bewerkingen die in het ontwerp zijn gebruikt. Een gedetailleerde kostenberekening is een optioneel onderdeel van het berekeningsrapport.


Kostenraming IDEA CONNECTION


2) Pre-Design

Pre-Design is een nieuwe functie die bedoeld is om een startpunt te bieden en het ontwerpproces voor staalverbindingen te verkorten. De functie bevindt zich in een vroeg stadium en werd voornamelijk geïmplementeerd voor I-vormige doorsneden en deze meest voorkomende verbindingen.


Predesign in IDEA CONNECTION

Hoe werkt het?


Pre-Design leest invoergegevens bewerkingenlijst in van de ingegeven bewerkingen en creëert vervolgens een voorgesteld verbeterd ontwerp. In het algemeen worden materiaal- en geometrische gegevens van de verbonden elementen, boutsamenstelling en lasgegevens allemaal gelezen als invoer voor het proces van voorontwerp. Als resultaat (output) worden nieuwe plaatdiktes, lasafmetingen, boutaantallen en een nieuwe layout van bouten gegenereerd.


De gebruiker moet wel een eigen basis-ontwerp aangemaakt hebben.  Pre-Design verbetert het door de gebruiker ingegeven ontwerp op basis van nieuwe knoopkrachten die gegenereerd worden op basis van het opgegeven percentage van de capaciteit van de aangesloten staaf. 


Het resulterende ontwerp is gebaseerd op de weerstand van de aangesloten doorsneden of platen. Het percentage van de uitnutting van de aangesloten staafweerstand kan worden gewijzigd in Pre-Design instellingen 

(te vinden in het Lint menu). Een hoger percentage ( hogere uitnutting van de aangesloten staaf)  levert robuustere verbindingsontwerpen op.

Er zijn verschillende voorkeuren in te geven bij Pre-Design instellingen: voorkeuren voor plaatdiktes, lasdikten en boutafstanden. 

Pre design IDEA versie 20.1


Wanneer een bepaalde werkplaatsbewerking wordt ondersteund door de Pre-design functie, kunt u Pre-design oproepen door met de rechtermuisknop op de naam van deze bewerking in de bewerkingsboom te klikken, of door op de knop in het oranje tabblad bovenaan het dialoogvenster te klikken. Bij de keuze voor  'Pre-Design All' worden alle bewerkingen in de bewerkingsboom opnieuw gegenereerd met de nieuwe knoopkrachten op basis van procentuele uitnutting van de aangesloten staaf.  


Dialoogvenster 'INSTELLINGEN'

Een nieuwe knop in het bovenste lint waarmee het dialoogvenster instellingen wordt geopend. In dit dialoogvenster kunnen twee belangrijke nieuwe functies van 20.1 worden ingesteld: 

'Kostenraming' en 'Pre-design'.


dialoogvenster instellingen IDEA v 20.1


dialoogvenster instellingen IDEA v 20.1In het dialoogvenster 'instellingen' zit een sjabloonfunctionaliteit waarmee u de invoerwaarden in een sjabloon kunt opslaan. De waarden uit verschillende sjablonen kunt u inladen en een standaardsjabloon voor nieuwe projecten kan geselecteerd worden. De sjablonen zijn specifiek voor verschillende functies en zijn ook norm-specifiek.


3) Wizard nieuwe verbinding

In versie 20.1 is een betere sortering van de Topologie-sjablonen. Je vindt de open secties zoals I- of L-vormen bovenaan, gevolgd door de rechthoekige holle doorsnedes en ronde holle doorsnedes onderaan in het menu.

In de sectie ontwerp zijn de voorgestelde varianten gegroepeerd op basis van het verwachte gedrag van de verbinding:

- Momentverbindingen, 

- Dwarsverbindingen 

- Trussverbindingen. 

Natuurlijk blijft de optie om met een leeg project te beginnen ook behouden.


Dit alles zal u helpen om het selectieproces van sjablonen te versnellen.


Ontwerp start wizard IDEA versie 20.1


De volgorde van de sjablonen in de sectie ontwerp is afhankelijk van de gekozen norm, de volgorde van de ontwerpsjablonen voor AISC-code is bijvoorbeeld anders dan de EN-code.


4) Belasting percentages

Een nieuwe en eenvoudige optie voor het instellen van de lasteffecten is toegevoegd aan IDEA StatiCa Connection 20.1. De staven kunnen worden belast met een bepaald percentage van de capaciteit van de doorsnede. Het instellen van lasten als percentage van doorsnedecapaciteit is voornamelijk bedoeld als een eenvoudig hulpmiddel. 

Het aanbrengen evenwicht brengen van lasten heeft nog steeds de voorkeur.

De eigenschappen van de doorsnede kunnen worden bekeken op het tabblad Materialen. Torsie is uitgeschakeld omdat de staafweerstand bij torsie niet duidelijk kan worden bepaald vanwege onbekende vervormingsbeperkingen.


percentage belastingen in versie 20.15) Boutafstanden volgens Eurocode

Versie 20.1 heeft een verbeterd algoritme voor het berekenen van de boutafstand (p1; p2), einde (e1) en rand (e2) afstanden voor de Eurocode boutcontrole. Deze verbetering is vooral relevant voor algemene plaatgeometrieën, platen met openingen, uitsnijdingen, enz.


Het algoritme leest de werkelijke richting van de resulterende dwarskrachtvector in een gegeven bout en berekent vervolgens de afstanden die nodig zijn voor de controle.


De eind (e1) en rand (e2) afstanden worden bepaald door de plaatcontour in drie segmenten te verdelen. Het eindsegment wordt aangegeven met een bereik van 60 ° in de richting van de krachtvector. De randsegmenten worden gedefinieerd door twee hoeken van 65 ° loodrecht op de krachtvector. De kortste afstand van een bout tot een relevant segment wordt dan als einde of randafstand genomen.


tussenafstanden en randafstanden in IDEA versie 20.1


De afstanden tussen boutgaten (p1; p2) worden bepaald door de omringende boutgaten virtueel met de helft van hun diameter te vergroten en vervolgens twee lijnen in de richting van en loodrecht op de dwarskrachtvector te trekken. De afstanden tot de vergrote boutgaten die door deze lijnen worden gesneden, worden dan in de berekening als p1 en p2 beschouwd.


tussenafstanden en randafstanden in IDEA versie 20.1


6) Verbeterd contact-model 

Het analysemodel bevat verschillende niet-lineariteiten, waaronder contacten tussen platen. De contacten zijn erg sterk in compressie en extreem zwak in trek


Er is echter enige stijfheid nodig, zelfs onder spanning, om de numerieke stabiliteit van het model te garanderen. Er waren verschillende zeer zeldzame gevallen met een groot contactoppervlak en een grote vervorming van de trek waarbij de spanning in de contacten een aanzienlijk deel van de ingestelde belasting verbruikte.


contact model in versie 20.1


Het contactmodel werd verbeterd om de stabiliteit van de numerieke analyse te behouden en de trekkracht in contact tot een verwaarloosbaar niveau te beperken.


Verbeterd contact model in versie 20.17) Verbeterd model 'stompe lassen'

De grootte van stompe lassen is gecorrigeerd voor rand-naar-vlak stompe lassen. Eerder werd de dikte van de kleinste dikte  van aangesloten de platen geselecteerd. Nu wordt de dikte van de plaat waarvan de rand wordt gebruikt, geselecteerd. Dit kan een zeer kleine impact hebben op de resultaten in een verwaarloosbaar aantal oudere modellen als gevolg van de verandering van multipoint-beperkingen in het rekenmodel. Wanneer de grotere stompelas wordt gebruikt, brengt de 'mulitpoint restraint' de kracht over naar een groter gebied op het vlak van de verbonden plaat.8) Ontbrekende lascontrole 

Nieuw in versie 20.1 is een hulpmiddel om de gebruiker automatisch te helpen bij het vinden van niet-gelaste delen van de verbinding: het hulpprogramma om een verbindingsmodel te analyseren op mogelijk ontbrekende lassen.

De tool identificeert en somt de relevante platen en plaatranden op en maakt het mogelijk de ontbrekende lassen toe te voegen. U kunt deze functionaliteit openen door met de rechtermuisknop op Bewerkingen te klikken in de bewerkingsboom aan de rechterkant van het hoofdscherm.9) BIM-koppelingen

Versies van applicaties ondersteund door IDEA StatiCa 20.1 (staal)


BIM IDEA Statica versie 20.1


10) BULKSELECTIE in CODE CHECK MANAGER

De CODE-CHECK-MANAGER (CCM) is verbeterd door de mogelijkheid om meerdere verbindingen van het golbale model in één keer te selecteren.

Deze functie is beschikbaar voor zowel CAD- als FEA-toepassingen. In CAD-apps vindt u een nieuwe knop in FEA-apps, deze functie werkt door meerdere verbindingen in het globale model te selecteren en de knop Verbinding / Lid in CCM te selecteren.

Bulkselectie in CCM11) Export aanbevolen lassen 

Bij het importeren van een verbinding vanuit CAD-software is er nu een optie om aanbevolen lassen toe te voegen. Indien geselecteerd, wordt een controle uitgevoerd op mogelijk ontbrekende lassen. Dergelijke lassen worden vervolgens toegevoegd en geïmporteerd samen met de rest van de componenten. Deze lassen kunnen ontbreken door een onjuiste import, of misschien zitten ze niet helemaal in het CAD-model. De toegevoegde lassen worden vervolgens gelabeld als "aanbevolen las" in de boom van bewerkingen in IDEA StatiCa Connection.


12) Licentie verbeteringen

  • Mogelijkheid om automatisch uit te loggen na het sluiten van IDEA StatiCa
  • IDEA StatiCa start 40% sneller
  • Betere foutmeldingen zodat u weet wat het probleem met uw licentie is
  • Nieuw licentiedialoogvenster met de knop "Wachtwoord vergeten" bij de hand


IDEA StatiCa 20.1 heeft een nieuw licentiedialoogvenster:


Inloggen dialoogvenster IDEA versie 20.1


CONTROLEVAKJE 'Keep me signed in'

Dit nieuwe selectievakje definieert of u het offline activeringsvenster wilt gebruiken of niet. Zijn jij en je collega's de hele tijd online en wil je de licentie snel delen? Of wilt u een optie om het kantoor te verlaten en uw werk onderweg af te maken zonder internetverbinding? U kunt beide doen met de nieuwe licentie van IDEA StatiCa.


Als 'Keep me signed in' is aangevinkt, gedraagt IDEA StatiCa zich als in versie 20.0 - na het afsluiten van het programma blijft de licentie 72 uur op uw computer staan zonder dat er een internetverbinding nodig is. En niemand anders heeft er toegang toe. U kunt gedurende deze tijd uw pc uit- en inschakelen. Dit is handig voor zakenreizen, thuiskantoor of werkplekken met een onstabiele internetverbinding.


Als dit selectievakje leeg is, wordt de licentie direct na het sluiten van IDEA StatiCa teruggezet in de licentiepool. Het offlinevenster is niet geactiveerd en andere gebruikers in uw organisatie kunnen uw licentie onmiddellijk gebruiken. Dit vereist echter een constante verbinding met internet. Dit is handig voor grotere groepen ingenieurs met een stabiele internetverbinding.


'Remember me' 

Indien aangevinkt, zal IDEA StatiCa uw gebruikersnaam en wachtwoord onthouden en vooraf invullen in het licentiedialoogvenster voor snellere aanmelding.


'Forgot password'

Alle gebruikers in de organisatie kunnen hun wachtwoord snel herstellen met de knop "Wachtwoord vergeten". Als u geen account heeft en uw organisatie een IDEA StatiCa-licentie heeft, moet u uw beheerder vragen om u toe te voegen als gebruiker.