RFEM interface naar Grasshopper


Met RFEM en Grasshopper is het mogelijk om direct een constructie te parametriseren en direct te exporteren naar RFEM en door te rekenen