Enkele bout verbinding in IDEA StatiCa CONNECTION

Om enkelvoudige bout verbindingen te modelleren in IDEA CONNECTION is het belangrijk om te bedenken hoe in IDEA CONNECTION de berekening tot stand komt. 


De voornaamste regel is dat er gerekend wordt naar situatie in evenwicht. Wanneer dat niet kan ontstaan ontstaat er een beweging of 'mechanisme'

https://support.msc-engineering.nl/support/solutions/articles/8000071045-instabiliteit-van-de-verbinding-mechanisme-singularity-warning-in-idea-connection 


Wanneer er een mechanisme ontstaat komt er een waarschuwing dat er geen evenwicht kan ontstaan. De'singularity warning' komt echter niet altijd helder naar voren. Het kan ook het geval zijn dat de verbinding in een bepaald belastinggeval wél in evenwicht is en doorrekent en in het andere belastinggeval niet doorrekent. 


Het artikel van IDEA gaat over het modelleren van een 1 bout verbinding in een  windverband 

https://www.ideastatica.com/support-center/how-to-model-one-bolt-connection


Daarbij wordt er een modeltype N-Vy-Vz gebruikt. 

https://support.msc-engineering.nl/support/solutions/articles/8000053233-normaalkrachten-in-windverbanden-in-idea-connection 


Je kunt een enkelvoudige boutverbinding wel modelleren, maar een eventuele beweging moet je kunnen inzien. en tegengaan. Dat kan ook eventueel met contacten. 

https://support.msc-engineering.nl/a/solutions/articles/8000044578


Onderstaand model is een enkelvoudige boutverbinding.

Het modeltype van de ligger is N-Vy-Vz 

Daarbij wordt de instabiliteit voorkomen door een extra aangemaakt contact tussen de onderflens van de ligger en de flens van de kolom.

enkelvoudige bout verbinding in IDEA CONNECTION