Ankercontrole in IDEA CONNECTION versie 20 volgens NEN-EN 1992-4

De NEN-EN 1992-4 is een Eurocode bestemt voor de toetsing van ankers (constructief en niet-constructief) die krachten overbrengen op betonconstructies. De rekenregels zijn gebaseerd of modellen, numerieke analyses en op resultaten van testen. De Eurocode is van toepassing op vooraf en achteraf aangebrachte korte ankers.

De nieuwe controle van de ankers volgens de NEN-EN is dus specifiek voor korte ankers. 
De exacte uitsplitsing van de ankerformules volgens de NEN-EN 1992-4 kun je vinden in de volgende link. 
https://www.ideastatica.com/support-center/check-of-anchors-according-to-eurocode 


Je kunt in de normcontrole kiezen BETON UITBREEKWEERSTAND voor 'Beide', Trek', 'Afschuiving' of 'Geen' 


Beide : De controle voor de betonkegelbreuk voor dwarskracht en trek worden allebei uitgevoerd. 

Trek : De betonkegel uitbreek-controle voor de bout en voor de boutgroep wordt alleen meegenomen voor de betonkegelbreuk onder trek 

Afschuiving: De betonkegel uitbreek-controle voor de bout en voor de boutgroep wordt alleen meegenomen voor de betonkegelbreuk onder afschuiving. 

 

Het is mogelijk om de betonkegel breuk controle 'uit' te zetten.

Geen: De betonkegel uitbreek-controle voor de bout en voor de boutgroep wordt dan niet meegenomen. Betonkegelbreuk controle op ankers in IDEA CONNECTION versie 20