Koker in koker aansluiting in IDEA CONNECTION (contactvlakken)Wanneer je in een koker in koker aansluiting wil berekenen, kun je dat volgens bijgevoegde aansluiting modelleren. 

Je dient de contactvlakken tussen de kokers te modelleren met werkplaatsbewerking 'BOUTGROEP'. In deze wizard bestaat de mogelijkheid om bouten, ankers en contacten. 


In bijgevoegd voorbeeld vind je 2 projectitems 


CON1 is gemodelleerd zonder contactvlakken Alle belasting verloopt door de bouten. Deze bouten worden nu overbelast. 


CON2 is gemodelleerd met contactvlakken. Het is nu zichtbaar dat de vlakken meedoen met de krachtsafdracht. 


koker in koker in IDEA CONNECTION contactvlakkenkrachtsverdeling via contactvlakken in IDEA CONNECTION