Lasteffecten van RFEM gebruiken in IDEA CONNECTION 


Voor stalen knopen die berekend worden in IDEA CONNECTION kan een constructeur automatisch alle berekende snedekrachten (N/Vy/Vz/Mx/My/Mz) vanuit RFEM via de directe koppeling importeren in IDEA CONNECTION. 


Meestal is het aantal berekende combinaties groot, meer dan 10. IDEA CONNECTION voert een niet-lineaire berekening uit, zodat het zinvol is om het aantal te berekenen combinaties te reduceren.


Het reduceren van het aantal combinaties is optioneel. In dit artikel leggen wij uit hoe de reductie van combinaties werkt.


Optie 1) Geen reductie


Tijdens het importeren is er de mogelijkheid om het aantal berekende combinaties exact gelijk te houden aan het aantal berekende combinaties in RFEM. Op deze wijze kan een constructeur goed controleren of alle snedekrachten op de juiste wijze zijn geexporteerd naar IDEA CONNECTION.


Onderstaande afbeelding toont een overzicht van een aantal berekende snedekrachten in RFEM, zie ook het bijgevoegd RFEM 5 bestand.


Berekende snedekrachten volgens een aantal combinaties


Via het menu > Add-on Modules > Externe modules > IDEA CONNECTION kan een constructeur voor een project de in RFEM berekende lasteffecten exporteren.


Druk in de Code-check Manager op New en selecteer Eurocode (EN). Kies vervolgens voor bijgaand bestand, knoop 2 en de aansluitende staven 1 en 2.Controleer vervolgens de geïmporteerde staven in IDEA CONNECTION en zet de HEA 360 kolom op 'dragende staaf'. Druk op [Verder >].

IDEA CONNECTION deelt vervolgens alle belastinggevallen en -combinaties waarvan snedekrachten bekend zijn onder bij Blijvend / Veranderlijk en Combinaties. Let op! Voor dit voorbeeld hebben wij de namen van alle lastgroepen, belastinggevallen en -combinaties handmatig aangepast. Op deze wijze is het voor de lezer makkelijker te volgen. De bij de lastgroep 'Combinaties' getoonde veiligheidsfactoren zullen niet worden gebruikt. De snedekrachten zijn immers al berekend met de noodzakelijke belastingfactor. IDEA CONNECTION heeft namelijk de mogelijk om op basis van de belastinggevallen zelf combinaties te maken. Deze mogelijkheid wordt niet in dit artikel besproken.Indien alle namen naar tevredenheid zijn ingevuld, kan de gebruiker verdergaan via [Verder >].


In het volgende venster worden alle Omhullende combinaties getoond. Automatisch worden de 14 RFEM combinaties geselecteerd. Voer eventueel een naam in voor de omhullende combinatie en druk op [Verder >].Vervolgens worden de resultaatklasses in IDEA CONNECTION getoond. Op dit punt kan de constructeur kiezen tussen de reductie door IDEA of alles 1-op-1 overzetten.Druk op [Gereed] en IDEA CONNECTION wordt geopend. Er is gelijk te zien dat alle combinaties 1-op-1 worden overgezet. Per combinatie is de omschrijving duidelijk te controleren.Optie 2) Reductie door IDEA


Voor optie 2 is het niet zinvol om de namen van de belastinggevallen en -combinaties van RFEM over te typen. IDEA maakt eigen combinaties op basis van de volgende regels:


Eerst wordt van alle RFEM combinatie de combinatie geselecteerd met de grootste normaalkracht voor staaf 1 (zowel het minimale als maximale), gevolgd door de dwarskrachten (Vy/Vz), momenten (My/Mz en Mx). Vervolgens wordt dit herhaald voor staaf 2. Indien een combinatie al gebruikt worden dan wordt de stap overgeslagen. Meestal is om deze reden het aantal IDEA combinaties minder dan 12. In ons voorbeeld worden uiteindelijk 10 combinatie door IDEA gemaakt. Omdat het grootste moment al optreedt in RC(1) en RC(2) wordt voor RC3(3) het moment van 262.6 kNm gebruikt.