Scheurwijdte controle met of zonder wapening in hc,eff

IDEA RCS bepaalt de waarde van hc,eff voor de juiste berekening van de directe scheurwijdte volgens 7.3.4.


In paragraaf 7.2.3 (3) is een drietal kenmerkende gevallen weergegeven. De drie kenmerkende gevallen hebben allemaal een rechthoekige betondoorsnede en een hc,eff die de trekwapening volledig omgeeft.

hc,eff bepalen voor betondoorsnede in RCS

Het ontwikkelteam van IDEA heeft deze kenmerkende gevallen gebruikt om tot een algemene oplossing te komen voor willekeurige doorsnedes (cirkels, polygonen, rechthoeken). 


Om de juiste waarde voor de d-waarde te bepalen is een twee-traps raket ontwikkeld. 


1) De waarde 'd' wordt bepaald van de resultante van de trekkrachten van alle wapeningstaven die onder trek staan.

2) De waarde 'hc,eff' wordt bepaald op basis van deze 'd' waarde volgens 7.3.2. (3). 

hc,eff = min.[2,5 × (h-d); (h-x)/3; h/2].


De staven onder trek worden bepaald volgens de decompressie status in de doorsnede bij voorgespannen doorsnedes.


wapening ook onder trek in neutrale lijn in RCSIDEA RCS houdt rekening met alle wapening die onder trek staat voor de bepaling van d. 

In bovenstaand plaatje nl. ook de wapening op de zwaartelijn van de doorsnede. 

(Zie Snede 8 in bijgaand bestand en in onderstaande tabel.)


Bovenstaande procedure is geldig voor alle doorsnedes in IDEA en heeft voor sommige doorsnede de volgende consequentie als Ac,eff geen wapening meer omgeeft. Als er geen wapening in Ac,eff ligt, dan kan er geen rho,eff bepaald worden en neemt IDEA altijd de kleinste waarde van hc,eff. Ook als in Ac,eff geen wapening ligt. 


Bovenstaande tabel toont de lagere U.C.-waarde voor de doorsnede waarin Ac,eff geen wapening meer omgeeft. 

hc,eff is door RCS berekend op basis van de laagste waarde van: min[2,5 x (h-d); (h-x)/3; h/2].


Onderstaande situatie geldt voor bijgaand bestand met een dekking van c = 70 mm en kx = 2.

hc,eff bij dekking van 70 mm IDEA RCSOnderstaande situatie geldt voor bijgaand bestand met een dekking van c = 80 mm en kx = 2.

hc,eff bij dekking van 80 mm IDEA RCSOok in deze situatie wordt hc,eff bepaalt op basis van de kleinste waarde, 83 [mm]. Bovenstaande situatie leidt echter tot een lagere UC dan de situatie met c = 70 mm.