Negatief volume bewerking in IDEA Connection


Het is mogelijk om in IDEA StatiCa versie 10.1 een nieuwe speciale bewerking te gebruiken.  Negatief volume. 


Negatieve volume bewerking in IDEA StatiCa


Het is mogelijk om afsnijdingen te maken door het gebruik van doorsnedes.  Het 'negatief volume' wordt altijd gebruikt in combinatie met 'Snede' of 'plaatafsnijding'. 


Negatief volume snede of snede van plaat in IDEA CONNECTION

Zie bijgevoegd voorbeeld van dubbel aangesloten plaat.