Introductie

We zijn blij een nieuwe versie van IDEA StatiCa Concrete vrij te geven. Versie 10.1 focust op de verdere verbetering van het ontwerpproces van liggers, doorsnedes, wanden, tandopleggingen, sparingen, en andere betondetails. Hoogtepunten van deze versie zijn:

  • Verspreide of uitgesmeerde wapening
  • Interpretatie van de resultaten voor de UGT wapening
  • Scheurafstand
  • Inlezen van een kromme uit DXF
  • Brandwerendheid controle in RCS
  • Exporteren van een rapport van RCS naar PDF of DOC

 

IDEA StatiCa Detail

Verspreide of Uitgesmeerde wapening

De functionaliteit van de uitgesmeerde wapening is gebaseerd op de verdeling (herberekening) van het wapeningsoppervlak in een bepaalde snede naar een equivalente rechthoek. Deze optie is slechts mogelijk voor wapeningsnetten. (Fig.1). Het oppervlak van de wapening in de snede is hetzelfde voor zowel het model met de uitgesmeerde wapening als het model zonder uitgesmeerde wapening (Fig.2). 

Het grote voordeel van deze feature is een significante verbetering in de snelheid van de berekening van grote modellen met grote hoeveelheid wapening(snetten). T.g.v. de herberekende hoeveelheid wapening naar een equivalente rechthoek, heeft het model met de uitgesmeerde wapening een lager traagheidsmoment. Om deze reden is de spanning in de wapening hoger en is de model gevoeliger voor buiging. De resultante van de spanningen en rekken in de wapening-richtingen 0˚ en 90˚ worden door isobanden weergegeven (Fig.3).


Verspreide of Uitgesmeerde wapening in IDEA Detail


Fig 1: Netten met verspreide wapening


Equivalente oppervlak in gespreide wapening in IDEA Detail


Fig 2: Equivalente oppervlak


spanningen in wapening-richtingen met isobanden in IDEA Detail

 

Fig 3: Isobanden van spanningen van uitgesmeerde wapening

 

Interpretatie van de resultaten voor de UGT wapening

De resultaten van de spanningen, rekken en alle wapening normcontroles worden weergegeven in de vorm van de intensiteit en de kleur langs de wapeningstaaf (Fig. 4). De blauwe kleur geeft een spanning en rek onder trek aan. De rode kleur druk. Dezelfde benadering is toegepast voor de normcontrole van de aanhechtspanningen (Fig. 5), waar de aanhechtspanning dezelfde eigenschappen heeft als de normcontrole van de sterkte van de wapening.


Spanningen onder invloed van trek en druk in IDEA detail


Fig 4: Spanning in de wapening

Aanhechtspanningen in IDEA Detail


Fig 5: Aanhechtspanningen


Scheurwijdte

Deze functionaliteit stelt een gebruiker in staat om de scheurafstand te onderzoeken binnen het betondetail. De berekende scheurafstand wordt weergegeven met behulp van een kleurenpalet. Het palet wordt uitgelegd in de kleurstaaf van het gegevens scherm (Fig.6). 


Scheurwijdte resultaten in IDEA detail


Fig. 6: Scheurafstand sr


Inlezen van een kromme uit DXF

Deze nieuwe functionaliteit geeft een oplossing voor vele problemen en reduceert de tijd met betrekking tot het importeren van belastingen. De geïmporteerde kromme kan een lijn, polylijn of een spline zijn. De spline transformeert de krommes naar discrete coördinaten (Fig. 7). De gelijkmatige belasting wordt direct toegepast op de kromme. De belasting kan in het locale of globale coordinatensysteem werken inclusief een eventuele rotatie/helling (Fig.8).


Kromme van een DXF-referentie in IDEA Detail

 

Fig. 7: Kromme van een DXF-referentie


De resulterende belasting van een geïmporteerde kromme

 

Fig. 8: De resulterende belasting van een geïmporteerde kromme

 

IDEA StatiCa RCS

Brandwerendheid

De nieuwe functionaliteit voor de controle van de brandwerendheid volgens EN 1992-1-2: 2006 – 11 is geïmplementeerd in de normcontrole van de RCS-applicatie. De controle is beschikbaar voor staaftypes: ligger, strook, vloer, wand en kolom. Wanneer een normcontrole van een staaf wordt uitgevoegd dan worden er gegevens op basis van tabellen gebruikt. Deze methodiek is voldoende voor de meerderheid van de constructies.

Enkel de Eurocode wordt ondersteund. Er zijn geen Nationale bijlages voor Nederland en België geïmplementeerd.

 

Brandwerendheidstoets volgens eurocode in IDEA RCS

Fig. 9: Brandwerendheid

 

Exporteren van een berekeningsrapport vanuit RCS als .doc of .pdf

Het exporteren van een berekeningsrapport is beschikbaar voor alle betonapplicaties van IDEA StatiCa. (Fig.10).


Exporteren berekeningsrapport als .doc of .pdf


Fig. 10: Exporteren van een berekeningsrapport vanuit RCS naar .pdf en .doc

IDEA StatiCa BIM

Bijgewerkte compatibiliteit met alle gekoppelde applicaties:

 

IDEA StatiCa BIM - Beam

Applicatie

Ondersteunde versie

Advance Design

2018, 2019

AxisVM

X5 2b

ETABS

16

Midas Civil + Gen

2018, 2019

RFEM

5.19

Robot Structural Analysis

2019, 2020

SAP2000

20.2, 21

SCIA Engineer

18.1, 19