Inleiding

De ontwikkelaars presenteren met trots de nieuwe release van IDEA StatiCa 10.1. Deze versie bevat nieuwe veel nieuwe features en verbeteringen. Met de focus om constructeurs sneller te laten werken, de resultaten van een specifieke norm sneller te beoordelen en het gebruikte materiaal in de verbinding optimaal te benutten.

 

Om het proces sneller te laten verlopen is er een nieuwe Batch Berekening ontwikkeld. Hiermee kan de gebruiker in 1 keer alle project-items in 1 project berekenen. 

Er is een nieuwe bewerking geïmplementeerd “Negative volume” ,en het EE-net van holle doorsnedes is verbeterd. Ook is er een Geometrisch en Materiaal Niet-Lineaire Berekening toegevoegd (GNMA) voor staalverbindingen

De IDEA StatiCa BIM links zijn verbeterd en de IDEA Open Model (IOM) interface is aangepast. De voor iedereen beschikbare API kan worden gebruikt om zelf een link tussen IDEA StatiCa en enige zelf gekozen FEA of CAD software aan te maken 

Wanneer het nodig is dat een collega een verbinding van Tekla Structures moet exporteren maar geen beschikking heeft over de licentie van IDEA StatiCa op zijn werkstation is het toch mogelijk om te exporteren met de Gratis plug-in. Deze is ook handig voor derde partijen die meewerken in de BIM workflow.

Er is een Béta versie beschikbaar van de nieuwe module IDEA StatiCa Member. U kunt deze testen in versie 10.1. Met deze module kunt u stabiliteit en knik van de constructie beter beoordelen. 


Installatie en licentie

IDEA StatiCa Versie 10.1 zal de 10.0 installatie niet overschrijven. Beide versies kunnen tegelijkertijd op het werkstation staan. Alle toekomstige versies van IDEA StatiCa zullen op dezelfde manier geïnstalleerd worden om een soepele overgang tussen versies te garanderen.

Vanaf september 2019 wordt de installatie van Windows 7 van IDEA StatiCa niet meer ondersteund.

Voor Versie 10.1 hoeft er geen licentie update gedaan te worden, alleen de laatste versie dient gedownload te worden.

Standalone licenties – IDEA StatiCa 10.1 kan worden geïnstalleerd op alle werkstations van de enkele gebruiker (Het delen van de licentie met andere gebruikers is niet toegestaan volgens EULA – dit is geen wijziging t.o.v. vorige versies)

Netwerk licenties – IDEA StatiCa 10.1 moet worden uitgerold op alle werkstations en meerdere gebruikers kunnen de licentie gebruiken gebaseerd op het aantal beschikbare licenties.  

IDEA StatiCa CONNECTION

Batch Berekening 

De nieuwe mogelijkheid Batch berekening is geïmplementeerd om meerdere project-items is 1 keer tegelijkertijd te kunnen berekenen. 

Alle reeds gemaakte project-items kunnen worden berekend in 1 keer door de  “Bereken alle” knop te gebruiken in de PROJECT tab. 

Batch berekening in IDEA Connection


Nieuwe bewerking : Negative volume

De “Negative volume” bewerking is toegevoegd om een hulp staaf te definiëren die het mogelijk maakt om complexe bewerkingen uit te voeren.

De "Negative volume" kan worden gebruikt om kruisende staaf-eindes te verwijderen. Dit is handig wanneer er onregelmatige vormen ontstaan.

Negative volume bewerking in IDEA Connection 

Onderstaand een voorbeeld van de “Negative volume” bewerking wanneer deze gebruikt wordt samen met de “snede” bewerking om een opening in een buis te creëren.

Opening in ronde buis Connection 10.1


Geometrische en Materiaal Niet-lineaire berekening (GMNA)

Een geheel nieuw berekeningstype voor holle doorsnedes is geïmplementeerd. Geometrische Niet-lineaire berekening (GMNA) is een belangrijk deel van de normcontrole van holle doorsnedes met significante invloed op de berekende weerstand van de gehele verbinding. De GMNA staat standaard automatisch ingeschakeld in alle nieuwe projecten waar de dragende staaf met een holle doorsnede gedefinieerd is. Projecten uit vorige versies behouden hun originele instellingen. Gebruikers kunnen naar GMNA instellingen gaan in het instellingen-dialoogvenster. 

Geometrische lineaire berekening IDEA Connection


Geometrisch lineare berekening van de holle doorsnede verbinding 

Geometrische en Materiaal Niet-lineaire berekening

Geometrisch niet-lineare berekening van de holle doorsnede verbinding 


Tot versie 10.0, is de CBFEM methode voor de materiaal-niet-lineare berekening gebruikt. (MNA methode, elasto-plastisch diagram). Deze oplossingsmethode volstaat voor de meerderheid van staalverbindingen. 

Voor specifieke staven met holle doorsnedes en/of staven met extreem dunne wanden, kunnen punt belastingen lokale hoge vervormingen veroorzaken (specifiek in doorsnedes die de algemene stabiliteit van de staaf beïnvloeden) Daarom heeft IDEA de GMNA-berekening ontwikkeld, gebaseerd op geometrische niet-linaire berekening die deze effecten veroorzaakt.  

De  Geometrisch en Materiaal Niet Lineaire berekening is geverifieerd met modellen in ANSYS en ABAQUS. 


De GMNA berekening geeft resultaten dichter bij het echte gedrag van het materiaal ( maar niet nodig volgens de norm eisen). Dit zou resulteren in een scenario dat een verbinding gemaakt in versie 10.0 en herberekend in versie 10.1 en met GMNA andere resultaten geeft. In het algemeen zijn de resultaten minder conservatief voor staven onder trek en conservatiever voor staven onder druk. 


Het is mogelijk dat sommige verbindingen ontworpen in de vorige versie, specifiek die ontworpen zijn met waardes die net volstaan aan de normcontrole, niet langer voldoen aan de norm in versie 10.1. 

IDEA beveelt aan om deze te herberekenen in 10.1 en de verschillen te onderzoeken met de vorige versie samen met uw support partner or direct met het IDEA StatiCa team.  


Verbeterd EE-Net van holle doorsnedes

In de laatste versies, was het berekenen van de eindige elementen op de kruising van de staven met holle doorsnedes een gecompliceerde taak die vaak leidde tot een oneven aantal eindige elementen rond de intersectie-rand. Dat veroorzaakte hoge gemiddelde maximale waarden en lokale extremen gegenereerd op de kleine driehoekige eindige-elementen. De verbeterde EE-net generator kan een evenrediger EE-net creëren langs de rand van de holle doorsnedes.  Dit zal zorgen voor betere resultaten. 

Verbeterd EE-Net van holle doorsnedes 10.1


 

Russische norm  – controle van weerstand van betonpoer

De Russische norm was reeds geïmplementeerd in de laatste versie, nu zijn er toevoegingen gedaan. Normcontrole van de weerstand van de betonpoer volgens de  SP 63.13330.2012, Cl. 8.1.44 is toegevoegd. 

Russische norm SP voor controle van staalverbindingen


Chinese normcontrole

De Chinese staal norm (CHN) voor staal op staal verbindingen is nu beschikbaar naast de al bestaande normen. Bouten, voorgespannen bouten en lassen worden gecontroleerd volgens GB 50017 inclusief detaillering. Detaillering controle voor bouten en betonpoer-weerstand controle is ook geïmplementeerd. 

Chinese normcontrole CH voor staaldetail verbindingen

Staal-klasses, bout-klasses, en typische Chinese staal doorsnedes zijn beschikbaar in de bibliotheek.

IDEA StatiCa BIM

Lijst met ondersteunde versies. 

Er is veel tijd gestoken om de BIM procedures and workflows te verbeteren. In versie 10.1 zijn de BIM links beschikbaar van de volgende FEA en CAD software:

 

IDEA StatiCa Connection
Application
Ondersteunde versie
Advance Design
2018, 2019
AxisVM
X5 2b
ETABS*
17
Midas Civil + Gen
2018, 2019
Revit
2019, 2020
RFEM
5.19
Robot Structural Analysis*
2019, 2020
RSTAB
8.19
SAP2000*
20.2, 21. 21.1
SCIA Engineer
18.1, 19
STAAD.Pro V8i
20.07.11.70
Tekla Structural Designer
2018i, 2019
Consteel
12, 13
SCADAPro
17
Modest
8
 
 
Advance Steel
2019, 2020
Tekla Structures
2018, 2018i, 2019
Advance Steel
2019, 2020


 

*Voor Robot Structural Analysis, SAP2000 and ETABS, ondersteunt versie 10.1 alleen de directe export van verbinding /staaf via de Code-check manager. De export van het gehele model via IDEA StatiCa BIM is niet langer ondersteund.


Verbeterde export vanuit Tekla Structures

De "Negative volume" bewerking  is geïmplementeerd in IDEA StatiCa Connection, dit heeft de export vanuit Tekla Structures verbeterd. Alle correct gemodelleerde openingen in Tekla Structures worden nu geëxporteerd naar IDEA StatiCa Connection.

Verbeterde export vanuit Tekla Structures van uitsnijdingen v 10.1

 

Verbeterde export vanuit Advance Steel 

"Negative volume" bewerking is geïmplementeerd in IDEA StatiCa Connection, dit heeft ook het export proces van Autodesk Advance Steel verbeterd. Alle correct gemodelleerde openingen via het Element contour-UCS commando worden nu geïmporteerd naar IDEA StatiCa Connection.

Verbeterde export vanuit Advance Steel uitsnijdingen v 10.1 Verbeterde export vanuit Advance Steel uitsnijdingen v 10.1 

 

IDEA Open Model (IOM) API

IDEA heeft de IDEA Open Model (IOM) interface veranderd.  Deze algemene API kan worden gebruikt om een BIM  link te creëren tussen IDEA StatiCa en enige andere FEA of CAD software. 

IDEA heeft alle informatie en voorbeelden hierover geplaatst in de GitHub community. Het forum kan worden gebruikt om problemen op te lossen met de implementatie van IDEA StatiCa IOM door derde partijen 

https://github.com/idea-statica


IDEA StatiCa IOM Open model API

IDEA StatiCa Member

Er zijn veel programma’s voor algemene controle van staalconstructies – Deze verzorgen de meerderheid van de behoeftes van de staalconstructeurs. Er bestaan nog 2 onderbelichte details : 

 • Ontwerp van de staalverbinding 
 • Stabiliteit en knik 


IDEA StatiCa biedt hier een oplossing voor :

 • IDEA StatiCa Connection : voor het controleren van de verbinding
 • IDEA StatiCa Member  : om de stabiliteit en knik op de lossen voor de aangesloten liggers.

Het ontwerp van een complexe staaf of een segment van de constructie is nu nog makkelijker. De berekende staaf en alle staven hieraan gerelateerd worden gesepareerd van het 3D frame en berekend met de unieke CBFEM methode:

Algemene berekening van het stalen frame wordt gedaan in een FEA programma. 

 • Berekende staven worden belast met de berekende snedekrachten.
 • Knopen en verbindingen worden ontworpen met IDEA StatiCa Connection
 • Bewerkingen worden toegepast op de ligger – bijv. verstijvers in de dwars- of lengterichting, openingen, snedes, etc.
 • Belastingen worden toegepast op staven en op het uiteinde van de gerelateerde staven (evenwicht principe)
 • Berekend model van de staaf wordt automatisch gecreëerd door CBFEM

IDEA StatiCa Member biedt 3 typen berekeningen :

 • MNA – Materially Non-linear Analysis
 • LBA – Linear Buckling Analysis (Knik, stabiliteit)
 • GMNIA – Geometrically and Materially Non-linear Analysis with Imperfections ( imperfecties)

IDEA StatiCa 10.1 biedt een Béta versie van IDEA StatiCa Member voor de constructieve berekening en ontwerp van de staven (liggers, kolommen, diagonalen, etc.) om de mogelijkheden te demonstreren.

 

De Béta versie van IDEA StatiCa Member is beschikbaar voor iedereen met een volledige licentie, automatisch, gratis, en is deel van de standaard instelling. 

Meer informatie, tutorials en voorbeelden kunt u vinden op de IDEA StatiCa Member webpagina.


IDEA StatiCa Steel Member


IDEA StatiCa Viewer

Nieuwe workflow voor constructeurs en partijen zonder IDEA StatiCa licentie


Wanneer u een export moet maken van een staal-verbinding in Tekla Structures maar geen IDEA StatiCa licentie beschikbaar heeft, kunt u vanaf versie 10.1 gebruik maken van een gratis plug-in om te exporteren van Tekla Structures, Advance Steel en Revit. 

Alle gebruikers zonder IDEA  StatiCa licentie kunnen een verbinding exporteren naar de Project Viewer en het .ideacon bestand opslaan en naar een constructeur sturen. 


Het IDEA StatiCa lint in Tekla Structures of Revit heeft nu 2 export mogelijkheden:

 • CODE-CHECK MANAGER – Dit is de standaard desktop link die geactiveerd is tijdens de installatie van IDEA StatiCa (volledige versie). Hiermee kunt u gelijktijdig de modellen in IDEA Connection openen, wijzigen, updaten etc. 
 • Export to Project Viewer – Dit is een nieuwe knop om elke verbinding te exporteren naar de online versie : IDEA StatiCa Viewer. Dit is gratis. Dat betekent dat het niet nodig is om een een licentie van IDEA StatiCa te hebben. Deze wordt geactiveerd door de plug-in te downloaden van de IDEA StatiCa website of de Tekla WarehouseExport van staalverbindingen zonder licentie

  

Export vanuit Advance Steel

IDEA StatiCa gebruiken met commando’s in Advance Steel.

 

CONUI – start de Code-check manager. De standaard desktop link geactiveerd tijdens installatie van IDEA StatiCa ( volledige versie). Hiermee kunt u gelijktijdig de modellen in IDEA Connection openen, wijzigen, updaten etc 

Er zijn nu 6 nieuwe commando’s om te exporteren naar de online versie :  IDEA StatiCa Viewer. Dit is gratis . Dat betekent dat het niet nodig is om een een licentie van IDEA StatiCa te hebben. Deze wordt geactiveerd door de plug-in te downloaden van de IDEA StatiCa website of de Autodesk App Store. De commando’s verschillen per norm:

 • Conexport-en
 • Conexport-aisc
 • Conexport-cisc
 • Conexport-as
 • Conexport-sp
 • Conexport-gb


Export opties


IDEA StatiCa Viewer heeft een nieuwe export functie – download IDEA StatiCa project:
Deze is beschikbaar in het hoofdlint, naast de export naar 3D DWG

Export van Staalverbindingen in IDEA StatiCa Online viewer