Iteratie instellingen in IDEA CONNECTION

Het aanpassen van de divergente en convergente iteraties in de NORMINSTELLING heeft tot gevolg dan IDEA StatiCa met in een groter rekengebied blijft proberen om alle benodigde evenwicht-stappen / berekeningen uit te voeren. 


Aanpassen iteratiestappen in IDEA Connection

Het aantal iteraties ( 3  Divergerend en 25 Convergerend ) is een standaard gekozen instelling van IDEA StatiCa. 
Bij ongeveer 99% van de door te rekenen verbindingen convergeert de berekening binnen deze instellingen. 
IDEA CONNECTION vindt dan binnen de standaard instellingen een evenwichtsituatie.

Dit kan soms afwijken.  Het kan soms uitkomst bieden om deze instellingen aan te passen. 
Bijvoorbeeld :  Divergerende iteraties naar 10, Dan gaat IDEA langer door met het zoeken naar evenwicht. 


Wanneer IDEA StatiCa aangeeft dat 100% van de belasting op de verbinding aangebracht kan worden betekent dit dat er altijd convergentie of evenwicht is. ( onder de groene lijn in onderstaand plaatje) 


Divergentie iteraties en convergentie iteraties instellingen in IDEA StatiCa