Bouten positioneren in IDEA CONNECTION

In een aparte boutgroep in IDEA Connection kun je bouten volgens een rooster of grid aanmaken. 

Door in een aparte boutgroep met de cursor boven de boutpositionering te 'zweven ' wordt er informatie gegeven over de mogelijkheden van de positionering. 


Bouten positioneren in IDEA Connection

Er zijn 3 mogelijkheden om de bouten te positioneren. 


Methode 1 : Positioneren met 'spatie'

1) is de positie van van de 1e bout 

Daarna een spatie 

2) is de positie van de 2e bout t.o.v. de 1e bout. 

Boutpositionering spatie IDEA CONNECTION
Methode 2 : Positioneren met 'punt komma' 

1) is positie van van de 1e bout  t.o.v. het midden

2 ) Daarna een  ;( punt -komma) 

3) is de positie van de 2e bout t.o.v. de andere zijde van het midden


Boutpositionering ; punt-komma IDEA CONNECTION


Methode 3 : Positioneren met 'asterix'

1) is positie van van de 1e boutrij  t.o.v. het midden van de plaat.

2) is de positie van de 2e boutrij x (* )het aantal herhalingen.  


Bouten in IDEA StatiCa


De bout rasters in de mini-wizards ( bijvoorbeeld een kopplaat wizard) met geïntegreerde boutfunctionaliteit, kunnen op dezelfde manier aangemaakt worden. Er wordt daar echter geen suggestie over de boutpositionering gegeven met de zweeffunctie van de muis.