Spanningen controleren op een betonnen samengestelde doorsnede 


In IDEA Beam is het mogelijk om de snedekrachten te controleren zoals deze op een onderdeel van de gefaseerde betondoorsnede worden toegepast. Bijvoorbeeld bij een prefab ligger zonder druklaag. Als voorbeeld gebruiken wij het volgende model: (Omgekeerde T met druklaag)


De bouwfase die getoond wordt is direct na het storten van de druklaag (Elasticiteit van de druklaag = 0 N/mm2)

Constructief schema van een samengestelde voorgespannen ligger


De snedekrachten kunnen in het Resultaten menu van IDEA BEAM bekeken worden. Standaard worden de resultaten getoond ten opzichte van het zwaartepunt van de samengestelde (gehele) doorsnede (prefab + druklaag). Het resultaat voor bouwfase 6 in bijgaand voorbeeld is: 


Momentenlijn in voorgespannen ligger in bouwfase 6


My is 2513 [kNm] in het midden van overspanning. Het zwaartepunt van de samengestelde doorsnede ligt hoger dan op de enkele prefab doorsnede. Het optredende moment is door de optredende normaalkracht dan ook anders (lager) voor enkel de prefab ligger. (-N × -e) = positieve toename van het moment.


De snedekracht My die op de prefab optreedt kan een gebruiker bekijken via de knop [Huidig] 


Snedekracht My samengestelde ligger IDEA BEAM


Het getoonde moment, My = 30.5 [kNm] en de normaalkracht worden gebruikt in de bepaling van de lineaire spanningen in het onderdeel voorspanning en de spanningsbeperking controle van RCS. 


Lineaire betonspanningen in een betonnen prefabligger


Spanningbeperking:

Spanningbeoerking volgens de Eurocode 2 voor een prefabligger

Let op! IDEA RCS gebruikt een getransformeerde doorsnede inclusief reductie t.g.v. spankanalen, wapening, e.d. voor het berekenen van het oppervlak en de traagheidsmoment Iy en Iz. Om deze reden wijkt de berekende waarde van de spanning iets af van de waarde zoals getoond bij de lineaire spanningen in TENDON.