NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.4. - Algemene Methode voor de controle van knik en kip van constructieve onderdelen


Volgens de NEN-EN 1993-1-1 wordt/mag artikel 6.3.4 toegepast/toegepast worden, als artikels 6.3.1, 6.3.2 en 6.3.3. niet van toepassing zijn. Artikel 6.3.4 is van toepassing op enkelvoudige staven met enkel-symmetrische profielen (zoals T-, U-doorsnedes), samengesteld of niet, prismatisch of niet (zoals bij coupes), met of zonder complexe oplegsituaties. Voorwaarde is wel dat de onderdelen onderdeel van vlakke raamwerken of raamwerkonderdelen, die worden belast door een-assige buiging in het vlak, en geen plastische scharnieren bevatten.


Volgens formule 6.63 geldt de volgende toets waaraan voldaan dient te worden:

waarin:

αult,k    is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen moeten worden verhoogd om de karakteristieke weerstand van de meest kritieke doorsnede van het constructief onderdeel te bereiken, waarbij het gedrag in het vlak is beschouwd  zonder rekening te houden met knik of kip, maar waarbij wel rekening is gehouden met alle effecten van de geometrische vervormingen in het vlak en, indien van toepassing, van de algemene en lokale imperfecties;

χop    is de reductiefactor voor de relatieve slankheid λop , volgens (3), die rekening houdt met knik en kip.


(3)    De algemene relatieve slankheid λop van het constructief onderdeel behoort als volgt te zijn bepaald:

waarin:

αcr,op    is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen in het vlak moeten worden verhoogd om de kritieke elastische belasting met betrekking tot knik of kip van het constructief onderdeel te bereiken zonder rekening te houden met knik in het vlak.


Belangrijk: Bij de bepaling van αcr,op en αult,k mag een eindige-elementenberekeningsmethode zijn gebruikt. RF-STEEL EC3 maakt gebruik van de eindige elementen berekening voor de bepaling van Mcr.


(4)    De reductiefactor χop mag zijn bepaald met elk van de volgende methoden:


a) de minimumwaarde van:


χ voor knik volgens 6.3.1;

χLT voor kip volgens 6.3.2.


elk berekend voor de algemene relatieve slankheid λop.


b)    een waarde die is geïnterpoleerd tussen de waarden χ en χLT zoals bepaald in a) door gebruik te maken van de uitdrukking voor αult,k, die overeenstemt met de kritieke doorsnede.


In RF-STEEL EC3 kan bij [Details] > Stabiliteit de methode ingesteld worden (6.3.4 of 6.3.1./6.3.2/6.3.3). Standaard staat de algemene methode AAN, omdat deze conservatievere waardes geeft en een groter toepassingsgebied heeft.Het resultaat voor een ligger met een T-doorsnede met een normaalkracht van 10 [kN], een q-last van 5 [kN/m1] en een lengte van 2000 [mm]  is dan als volgt:


NEd = 10 [kN]; MEd = 2.5 [kNm]De T-doorsnede is als klasse 3 geclassificeerd. Het profiel kan enkel elastisch berekend worden. (Wel,y wordt gebruikt)


NRk = 235 × 1710 = 402 [kN]; NEd/NRk = 10/402 = 0.02

MRk = 235 × 18252 = 4.3 [kNm]; MEd/MRk = 2.5/4.3 = 0.58


0.02 + 0.58 = 0.60; αult,k =1.67; RF-STEEL = 1.743 omdat RF-STEEL ook rekening houdt met het gunstige effect van welvingsverhindering aan de uiteinde van de ligger.


De bijbehorende knikvorm is als volgt:In het bijgaande RFEM voorbeeld bestand is een T-doorsnede, U-doorsnede en een gelast H-profiel met coupes gecontroleerd volgens de algemene methode.


Via de knop [Nat. Bijlage ...] kan een aantal specifieke zaken met betrekking tot artikel 6.4.3. worden ingesteld, zie ook: Invloed van de Nationale bijlage op de Eurocode 3 toets.