NEN-EN 1993-1-1, artikel 6.3.4. - Algemene Methode voor de controle van knik en kip van constructieve onderdelen


Volgens de NEN-EN 1993-1-1 wordt/mag artikel 6.3.4 toegepast/toegepast worden, als artikels 6.3.1, 6.3.2 en 6.3.3. niet van toepassing zijn. Artikel 6.3.4 is van toepassing op enkelvoudige staven met enkel-symmetrische profielen (zoals T-, U-doorsnedes), samengesteld of niet, prismatisch of niet (zoals bij coupes), met of zonder complexe oplegsituaties. Voorwaarde is wel dat de onderdelen onderdeel van vlakke raamwerken of raamwerkonderdelen, die worden belast door een-assige buiging in het vlak, en geen plastische scharnieren bevatten.


Volgens formule 6.63 geldt de volgende toets waaraan voldaan dient te worden:

waarin:


αult,k    is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen moeten worden verhoogd om de karakteristieke weerstand van de meest kritieke doorsnede van het constructief onderdeel te bereiken, waarbij het gedrag in het vlak is beschouwd  zonder rekening te houden met knik of kip, maar waarbij wel rekening is gehouden met alle effecten van de geometrische vervormingen in het vlak en, indien van toepassing, van de algemene en lokale imperfecties;

χop    is de reductiefactor voor de relatieve slankheid λop , volgens (3), die rekening houdt met knik en kip.


(3)    De algemene relatieve slankheid λop van het constructief onderdeel behoort als volgt te zijn bepaald:

waarin:

αcr,op    is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen in het vlak moeten worden verhoogd om de kritieke elastische belasting met betrekking tot knik of kip van het constructief onderdeel te bereiken zonder rekening te houden met knik in het vlak.


Belangrijk: Bij de bepaling van αcr,op en αult,k mag een eindige-elementenberekeningsmethode zijn gebruikt. RF-STEEL EC3 maakt gebruik van de eindige elementen berekening voor de bepaling van Mcr.


(4)    De reductiefactor χop mag zijn bepaald met elk van de volgende methoden:


a) de minimumwaarde van:


χ voor knik volgens 6.3.1;

χLT voor kip volgens 6.3.2.


elk berekend voor de algemene relatieve slankheid λop.


b)    een waarde die is geïnterpoleerd tussen de waarden χ en χLT zoals bepaald in a) door gebruik te maken van de uitdrukking voor αult,k, die overeenstemt met de kritieke doorsnede.


In RFEM > Steel Design | RFEM 6 / RSTAB 9 kan bij [Staafeigenschappen] > Ontwerptypes gekozen worden voor 1) Effectieve Lengtes, 2) Randvoorwaarden. Als u Randvoorwaarden ingeeft, dan wordt er getoetst volgens artikel 6.3.4. Als u een Effectieve Lengte ingeeft, dan wordt er getoetst volgens 6.3.1., 6.3.2 en 6.3.3.
Via de Ontwerpconfiguraties kan een aantal specifieke zaken met betrekking tot artikel 6.4.3. worden ingesteld, zie ook:


Invloed van de Nationale bijlage op de Eurocode 3 toets.