NEN-EN 1993-1-1, artikel 5.5 - Doorsnede classificatie (met Steel Design)


De volgende vier klassen van doorsneden kunnen worden onderscheiden:


Klasse 1 (Plastische doorsneden) zijn doorsneden waarin zich een plastisch scharnier kan vormen waarbij de rotatiecapaciteit voldoende is voor de plastische berekening zonder weerstandsverlies.

Klasse 2 (Gedrongen of compacte of semi-plastische doorsneden) zijn doorsneden waar het plastische moment kan worden bereikt doch met beperkte rotatiecapaciteit door lokaal plooien.

Klasse 3 (Semigedrongen of Semi-Compacte  of elastische doorsneden) zijn doorsneden waar het elastisch moment kan worden bereikt, doch lokaal plooien verhindert de ontwikkeling van het plastische moment.

Klasse 4 (Slanke doorsneden) zijn doorsneden waar lokaal plooien zal optreden voor het bereiken van de vloeigrens in één of meer delen van de doorsnede.


In bijgevoegd voorbeeld  een 12 meter IPE600 ligger op 2 steunpunten. De classificatie van de doorsnede is terug te vinden in de Steel Design add-on. 


Volgens de tabellen bij hoofdstuk 5.5 in de EN1993-1-1 dient  de c/t verhouding bepaald te worden op basis van hoe de onderdelen van de doorsnede belast worden.Voorbeeld van een doorsnede classificatie van een stalen ligger


Op basis van de type belasting van deze ligger kan de doorsnede classificatie bepaald worden. 


De belasting van de componenten van de doorsnede worden berekend met de Tabel 5.2  uit de EN1993-1-1


Doorsnede classificatie Tabel 5 2 Eurocode 3 EN1993-1-1

Doorsnede classificatie Tabel 5 2 Eurocode 3 EN1993-1-1Bij een IPE600  word de flens op buiging als volgt geklassificeerd : 


Controle Flens op druk 


 C = 0,5( b – tw – 2r)  

= 0,5( 220-12- 2*24) 

= 80 mm


c/t = c/tf  =80/19 = 4,2 


4.2 ≤ 9 = Klasse 1 


De Doorsnede classificatie volgens de EN1993-1-1 kan in RFEM met de add-on Steel Design. Controle Lijf op Buiging 


C = h – 2tf-2r

= 600 – 2*19-2*24 = 514 mm

• C/t = c/tw ⇨ 514/12


42,86 ≤ 72 = Klasse 1Wanneer we de doorsnede veranderen in een HE 400 AA zien we de volgende  verandering. 


Controle Flens op druk 


 C = 0,5( b – tw – 2r)  

= 0,5( 300-9.5- 2*27) 

= 118.25 mm


c/t = c/tf  =118.25/13= 9.09 


9.09 ≤ 10 = Klasse 2 


De Doorsnede classificatie volgens de EN1993-1-1 kan in RFEM met de add-on Steel Design.


Controle Lijf op Buiging 


C = h – 2tf-2r

= 378 – 2*13-2*27 = 298 mm

• C/t = c/tw ⇨ 298/9.5 = 31.36 


31.36 ≤ 72 = Klasse 1