Een zeeg of toog van een stalen ligger ingeven en controleren in Steel Design


Gebruikers van RFEM en RSTAB kunnen een extra toog ingeven voor dakliggers. Tijdens de normcontrole volgens de Eurocode 3 houdt de add-on Steel Design | RFEM 6 vervolgens rekening met de opgegeven toog.


Belangrijk: enkel Quasi-Blijvende BGT-combinaties worden inclusief toog gecontroleerd.


Bij de instellingen van de Gebruik Configuratie | Staalontwerp EN 1993 kan de gebruiker de grenswaarde van de vervormingen ingeven.
Geef in tabblad 'Vervorming & Ontwerpopleggingen' van de staafeigenschappen de toog van de staaf of staafverzameling in:Na de berekening is vervolgens de toets van de bruikbaarheidsgrenstoestand te zien, inclusief de opgegeven toog: