Een zeeg of toog van een stalen ligger ingeven en controleren in RF-STEEL EC3


Gebruikers van RFEM en RSTAB kunnen een extra toog ingeven voor dakliggers. Tijdens de normcontrole volgens de Eurocode 3 houdt de add-on RF-STEEL EC3 vervolgens rekening met de opgegeven toog.


Belangrijk: enkel Quasi-Blijvende BGT-combinaties worden inclusief toog gecontroleerd.


Bij de instellingen van de nationale bijlage kan de gebruiker de grenswaarde van de vervormingen ingeven.Geef in tabel 1.9 - Bruikbaarheidgegevens de toog van de staaf of staafverzameling in:Na de berekening is vervolgens de toets van de bruikbaarheidsgrenstoestand te zien, inclusief de opgegeven toog: