IDEA StatiCa ConnectionRelease Notes of IDEA StatiCa version 10


Webinar IDEA StatiCa versie 10 


Seismische controle   

De nieuwe controle is in staat staalverbindingen in seismische gebieden te controleren volgens verschillende normen. Het Dissipatieve Onderdeel werkplaats bewerking is toegevoegd waarin staven of platen met een toegepaste versterkingsfactor worden geselecteerd. Ook kan de rek-verhardende factor kan worden aangepast. Het optreden van een plastisch scharnier kan worden geanalyseerd en gecontroleerd. Er is een berekening van het Capaciteits Controle voorzien voor alle beschikbare normen (EN, AISC, CISC, AS, SP).

seismische controle staalverbinding

Holle staven locale vervormingscontrole   

BGT controle van doorsnede  lokale vervorming van de doorsnede voor holle elementen

Lokale vervorming holle doorsnede verbindingSP - Russische normcontrole  

De Russische staalnorm SP 16 voor staalverbindingen is toegevoegd.  Bouten, voorspanbouten en lassen worden gecontroleerd volgens SP 16 inclusief detaillering.

Staalsoorten, boutkwaliteiten en typische Russische doorsneden worden nu in de bibliotheek vermeldt.

Russische normcontrole

Russische normcontrole

Werkplaatsbewerking - verstijver   

  • Verstijver - kan ook automatisch aan gelaste doorsneden worden toegevoegd. De verstijver zelf verandert nu zijn afmetingen overeenkomstig de kleinere flens van de doorsnede.


Verstijvers op gelaste doorsnedes

  • Lassen van holle doorsnedes op elkaar (door middel van ‘Snijdoos’ snede). Staafelementen van  verschillende diktes kunnen aan elkaar worden gelast.
  • Versteksnede voor verstijvende staaf. Verstijvende staaf kan aan beide zijden worden gesneden en aan elkaar worden gelast in een werkplaatsbewerking met versteksnede.

Versteksnede verstijvende staaf

  • Holle doorsnede snede met plaat – voor de schetsplaat wordt nu de werkelijke contour in de holle doorsnede weergegeven.

Schetsplaat windverbanden holle doorsnede


IDEA StatiCa Code-check manager

CAD links update  

Er is veel moeite gedaan om de BIM-procedure te verbeteren met het oog op een betere detectie van de lassen. In versie 10.0 worden lassen in de lengterichting van de staaf correct geïmporteerd in frameverbindingen.

Lassen lengterichting verbinding

Lassen lengterichting staalverbinding


FEA links update 

De BIM-koppeling met SAP2000 is bijgewerkt, zodat de huidige versie van SAP2000 21.0 nu volledig wordt ondersteund.


SAP2000 en IDEA Connection


IDEA StatiCa Steel Member  

Steel member is een nieuwe toepassing die de Component-gebaseerde eindige-elementenmethode van IDEA StatiCa Connection gebruikt en deze op grotere schaal toepast op de gehele constructie: liggers, kolommen en frames.

Het programma is gericht op het berekenen van de knik -en knip-verschijnselen van de gehele staaf, rekening houdend met de werkelijke invloed van de eind- en tussenverbindingen. Engineers zullen de stabiliteitsberekening van de staaf uitvoeren in andere FEA-applicaties, nog steeds op de manier die ze gewend zijn. IDEA StatiCa Steel Member zal een meer precieze berekening mogelijk maken van atypische ligger of gecompliceerde knopen.

IDEA StatiCa 10.0 brengt een BETA-versie van IDEA StatiCa Steel Member voor sterkteberekeningen en ontwerp van staafelementen (balken, kolommen, diagonalen, etc.) om de berekeningsmogelijkheden te demonstreren. De BETA-versie is niet publiekelijk beschikbaar. Wanneer u geïnteresseerd bent in een BETA-testpakket (een zelfstudie, een verklarende video en een feedbackformulier), neemt u dan contact op met MSC Engineering info@msc-engineering.nl. IDEA StatiCa steel member