Openingen in vlakken in RFEM 


Het is mogelijk om vlakken in RFEM te voorzien van openingen. 

Het is echter niet mogelijk om een vlak aan de randlijnen te voorzien van openingen. 

er ontstaan foutmeldingen zoals : 


Foutmelding randlijn opening en vlak


De enige mogelijkheid is dan de randlijnen het vlak opnieuw te definiëren 


Het toepassen van een opening in een vlak kan op de volgende wijze:


Vlakken met openingen in RFEM rekensoftware


Om in het middelste en rechtse geval toch een uitsparing te maken, moeten de randlijnen van het vlak geherdefinieerd worden

Nadat de openingen zijn verwijderd (bij 1) en er knopen aangemaakt zijn op de intersectie van de lijnen ( bij 2)  

Vlakken met openingen knoop op intersectie van lijnen


Kunnen de randlijnen opnieuw gedefinieerd worden. 


Vlakken met openingen herdefinieer randlijnen


Het resultaat is een vlak dat er als volgt uitziet..

( Nu alleen nog even de lijnen opschonen..)


Vlak met uitsparing in RFEM rekensoftware

Bijgevoegd vind je het RFEM-bestand hoe je deze openingen/uitsparingen zou moeten definiëren