Foutmelding : hoek van de contactvlakken is buiten bereik (sin(alfa)>0.001)


De sin (alpha) > 0,001 melding gaat over het niet gelijk liggen van 2 platen/platen van de staaf. 

De hoek is zodanig afwijkend dat de betreffende werkplaatsbewerking ( boutgroep of las) niet gemaakt kan worden. 


sin alfa foutmelding in IDEA Connection

Vaak ontstaat deze fout bij het importeren van een verbinding uit een CAD programma zoals Tekla Structures. Het kan voorkomen dat bij het veranderen van het model ( staven en platen weghalen uit de verbinding) er andere werkplaatsbewerkingen naar staven/platen omgezet worden die nog wel in de verbinding staan. Het beste is om dan de werkplaatsbewerkingen van de verbinding door te lopen en evt. de fout-gevende werkplaatsbewerkingen opnieuw te modelleren en het model zo schoon mogelijk te maken.