Steunpuntswijzigingen bij de Wizard Samengestelde doorsnedes  IDEA BEAM


De Wizard voor het berekenen van betonnen liggers is in staat om wijzigingen van steunpunten te modelleren. Zo kan een constructeur bijvoorbeeld voor de ligger een andere afstand tussen de steunpunten invoeren tijdens de bouwfase op het tasterrein, dan bijvoorbeeld tijdens de eindfase.


In bijgaand voorbeeld is een eenvoudige ligger gemodelleerd. De lengte is 10 [m] en de doorsnede is een rechthoek. Het aantal bouwfases is 6. Tijdens het tasterrein heeft de ligger steunpunten op andere posities dan tijdens de eindfase. De volgende afbeelding toont de eerste vier bouwfases: storten, tasterrein, transport en installatie.


Samengestelde doorsnedes steunpunten wijzigen in IDEA BEAMIDEA Beam rekent per bouwfase de reactiekrachten uit. In de volgende afbeelding zijn de reactiekrachten voor twee bouwfases getoond; transport (3) en installatie (4).


Bouwfase transport gewijzigde steunpunten IDEA Beam

Steunpuntenwijzigingen bouwfase eindfase IDEA BEAM


IDEA rekent de juiste reactiekrachten per bouwfase uit door tijdens de fase waarin de steunpunt verplaatst worden, de reactiekracht als omgekeerde blijvende belasting op de ligger aan te brengen. Dit kunnen we onderzoeken door de dwarskrachtenlijn voor de blijvende belasting van de vierde bouwfase te bekijken, zie schermafbeelding:


Snedekrachten omgekeerde blijvende belasting IDEA BEAM samengestelde doorsnede

Er is duidelijk te zien dat er twee puntlasten van 42,9 [kN] zijn aangebracht op de positie van de steunpunten tijdens de vorige bouwfase. De actie is echter niet te zien in IDEA Beam, die is onzichtbaar. Enkel de snedekrachten (Vz, My) laten de invloed van de actie zien.