THQ, THQa-(Pet-ligger), IFB-, SFB-ligger modelleren in IDEA CONNECTION


THQ ligger


Het is mogelijk om snel een THQ ligger doorsnede (hoed ligger) te definieren of te modelleren in IDEA CONNECTION.


THQ doorsnedes zit in de standaard bibliotheek, en kun je definieren bij 'samengestelde doorsnedes'

Je dient dan zelf de afmetingen goed in te stellen. 


Zie ook bijgevoegd voorbeeld.

THQ ligger definieren in IDEA Connection


THQa ligger 


Een THQa ligger ( pet ligger) definiëren gaat helaas niet met de bibliotheek. 

De doorsnede zul je zelf moeten aanmaken. 

https://support.msc-engineering.nl/a/solutions/articles/8000044286IFB liggerDe IFB 'Integrated Floor Beam' doorsnede zit in de standaard bibliotheek, en kun je definieren bij 'samengestelde doorsnedes'

Je dient dan zelf de afmetingen goed in te stellen. 


IFB ligger definieren in IDEA Connection


SFB ligger


De SFB  'Slim Floor Beam' doorsnede zit niet in de standaard bibliotheek, en kun je definiëren vanuit een  'Algemene samengestelde doorsnede'

Je dient dan de onderdelen zelf toe te voegen en te positioneren t.o.v. elkaar. 


SFB ligger definieren in IDEA Connection

Als voorbeeld is er ook een THQ ligger verbinding gemaakt. 

(zie bijgevoegd document)
THQ verbinding in IDEA Connection