Globale en Lokale Orientatie in versie 9 IDEA Connection


Het is belangrijk bij handmatig opgebouwde verbindingen de oriëntatie van de verbindende componenten in de gaten te houden. Met name is het van belang als er later in het project misschien nog wat veranderd gaat worden aan bijvoorbeeld een doorsnede van de kolom.


We leggen het uit aan de hand van een aantal voorbeelden in bijgevoegd IDEA Connection bestand.


CON1kopplaat wizard
De orientatie gaat automatisch  goed.
CON1akopplaat wizard grotere kolom
Bij het wijzigen van de doorsnede van de kolom schuift de kopplaat mee.
CON1bkopplaat los globale orientatie
De kopplaat is opgebouwd uit losse componenten en deze hebben allemaal een orientatie t.o.v. de knoop (nulpunt). De verbinding kan berekend worden.
CON1ckopplaat los globale orientatie grotere kolom
De kopplaat is opgebouwd uit losse componenten en deze hebben allemaal een orientatie t.o.v. de knoop (nulpunt) De kolom heeft een andere doorsnede, de kopplaat schuift niet mee.De verbinding kan niet berekend worden
CON1dkopplaat los lokale orientatie grotere kolom
De kopplaat is opgebouwd uit losse componenten en deze hebben allemaal een orientatie t.o.v. de platen van de kolom. De kolom heeft een andere doorsnede, de kopplaat schuift mee.De verbinding kan berekend worden.
CON2plaatverbinding losse componenten globale orientatie
De verbinding is opgebouwd uit losse componenten. De orientatie is t.o.v. de knoop. De verbinding kan berekend worden.
CON2aplaatverbinding losse comp. globale orientatie grotere kolom
De verbinding is opgebouwd uit losse componenten. De orientatie is t.o.v. de knoop.De kolom heeft een andere doorsnede De verbinding kan niet berekend worden
CON2bplaatverbinding losse comp. lokale orientatie grotere kolom
De verbinding is opgebouwd uit losse componenten. De orientatie is t.o.v. de platen. De verbinding kan berekend worden.
De orientatie van de boutgroep is t.o.v. de ligger, deze schuift nu mee.


Lokale oriëntatie van platen in IDEA Connection