Offsets gebruiken in IDEA Connection (ex,ey en ez)


In IDEA Connection is het mogelijk om met 'offsets' bedoelde excentriciteiten in de verbinding aan te brengen. Deze excentriciteiten hebben vooral effect op het extra moment  wat dan gaat optreden om de knoop. 

Zie ook ons artikel

Positioneren van staven in IDEA Connection

en

Momenteffect in IDEA Connection


In bijgevoegd voorbeeld leggen we aan de hand van 2 voorbeelden uit wat er gebeurt wanneer de ex verkeerd wordt gebruiktOffsets gebruiken in rekensoftware IDEA Connection


In CON1 en CON2 is de bovenflens van ligger IPE300 gelijk gelegd.

In CON1 zijn de staven afgesneden met werkplaatsbewerkingen in plaats van gebruik van de offset ex.

In CON2 zijn de staven gepositioneerd met de offset ex zodat het grafisch hetzelfde lijkt. Hierdoor ontstaan er er extra excentriciteiten die zorgen voor een ander resultaat.Gelijk leggen van liggers met offset ezIn CON1 zijn de staven afgesneden met werkplaatsbewerking hoekstaal .


De momentenlijn uitkomst is zichtbaar te maken bij DRAADMODEL (1) LASTEFFECTEN (2) Dan is zichtbaar bij (3) dat de liggerIPE300 aansluit in de knoop. 


momentenlijn in verbinding met aansluitende staaf in knoop in IDEA Connection


Wanneer in CON2 Offset ex gebruikt wordt om hetzelfde te doen: 


Verkeerd gelijkleggen van liggers met offset in IDEA Connection

Is  bij de momentenlijn bij (3) zichtbaar dat het aangrijpingspunt van het moment anders is en bij (4) dus een andere uitkomst geeft. 


momentenlijn verkeerd gelijk leggen van liggers met offset in IDEA Connection