In IDEA Detail worden breedflensprofielen gereduceerd. Dit wordt gedaan om de effecten van te grote discontinuïteiten bij bijv. een oplegging of een puntlast in het model te reduceren. De doorsnede wordt gereduceerd door de flensdikte als extra breedte ten opzichte van het lijf mee te modelleren.


Ga naar D-Gebied > Geometrie en selecteer in het lint 'Doorsnede'. De gereduceerde doorsnede wordt vervolgens getoond.De gereduceerde doorsnede resulteert in een hogere betonspanning ten opzichte van de betonspanning berekening volgens N/A + M/W. In het speciale boek met verificatievoorbeelden wordt dit effectief nader toegelicht.