Dunwandige staaf-elementen in IDEA Connection 


IDEA StatiCa Connection is bedoeld voor de beoordeling van aansluitingen van warmgewalste staaf-elementen waarvan de sterkte niet significant worden beïnvloed door het gevaar op knikken. Geometrisch lineaire- en materiële niet-lineaire analyse wordt uitgevoerd in de software vanwege de snelle en stabiele berekening. Deze typen analyses houdt echter geen rekening met het verlies van de stabiliteit. Als u het stabiliteitsgedrag wilt onderzoeken, kan het uitvoeren van een analyse van lineaire krommingen u helpen gevaarlijke delen te detecteren en een factor zijn voor het bepalen van 'Euler's bifurcation point'. Maar dit is nog steeds niet goed genoeg voor dunwandige staaf-elementen. In het geval van dunwandige elementen is alleen een geometrisch niet-lineaire berekening met zijn onvolkomenheden het correcte type berekening.


Als u IDEA StatiCa Connection toch wilt gebruiken om de verbinding van dunwandige staaf-elementen te controleren, dient u:


- Een lineaire knikanalyse uit te voeren en deze te zorgvuldig te evalueren voor elke berekende knikvorm. De eerste 5 gepresenteerde knikvormen zijn misschien niet voldoende.

- Niet direct te vertrouwen op de plasticiteit van dunwandige elementen en de von Mises-spanningen te beperken tot de vloeigrens of zelfs lager. 

- Er rekening mee te houden dat lokale doorbuiging, waarmee geen rekening wordt gehouden, interne krachten in componenten anders kan verdelen.

- Er rekening mee te houden dat de stijfheid van componenten anders kan zijn als gevolg van verschillende faalwijzen of hun combinatie.

- Er rekening mee te houden dat voorgestelde controles en detaillering van componenten (bijvoorbeeld bouten, lassen) handleidingen voor standaard elementen zijn. De norm-controles van dunwandige staaf-elementen kunnen variëren en de controles zijn dan niet correct.


Het ontwerp van verbindingen van dunwandige staaf-elementen is zeer specifiek en er kan geen algemene oplossing worden gegeven. IDEA StatiCa Connection is niet gevalideerd voor dit gebruik.


Laten we bijvoorbeeld eens naar de volgende verbinding kijken:


 Dunwandige staafelementen in IDEA ConnectionKnikanalyse dunwandige staafelementen in IDEA Connection


 

Hoewel er een lineaire knik-analyse is uitgevoerd, helpt dit ons niet om te beslissen of de verbinding veilig is. Het model moet zo worden gemaakt dat we de knikvormen van de verbindingscomponenten (bijv. Verstijver, platen, console) kunnen onderzoeken en kunnen beslissen of de knikfactor van de verbindingscomponenten groter is dan de limietwaarde in de norm. 


Zie ook het artikel van IDEA StatiCa. 

https://www.ideastatica.com/support-center/thin-walled-members 


Of het artikel over knikanalyse

Knikanalyse met IDEA Connection