In IDEA StatiCa Detail kan een betonconstructeur de optredende scheurwijdte controleren ter hoogte van de aangebrachte wapening. De scheurwijdte voor zowel betonwanden, betondetails als ook de introductie van voorspankrachten bij splijtwapening kan worden gecontroleerd. De scheurwijdte kan gecontroleerd worden voor zowel de korte als de lange termijn.


Drukspanning en scheurwijdte ter hoogte van de splijtwapening in voorgespannen beton


Ga naar D-gebied > Lasten in Detail en maak naast je UGT-combinatie ook een BGT-combinatie aan. Geef voor de BGT-combinatie aan of deze 'karakteristiek' (korte termin) of 'quasi-blijvend' (lange termijn) is. Breng via D-gebied > Wapening de noodzakelijke wapening aan in je betonconstructie, zoals hierboven is gedaan via de twee vertikale staven.


Na een succesvolle berekening kan de gebruiker de spanningbeperking volgens de bruikbaarheidsgrenstoestand BGT (Spanning) en de Scheurwijdte (Scheuren) controleren. De gebruiker kan selecteren of de controle wordt uitgevoerd voor 1) extreme (kort én lang), 2) kort, 3) lang. De berekende scheurwijdte wordt weergeven haaks op de getrokken wapening staaf. Hoe groter de scheurwijdte, hoe groter de lijn de haaks op de wapening staat. De getoonde afstand tussen de scheuren is NIET de werkelijke scheurafstand. De extreme waarde van de berekende scheurwijdte wordt numeriek weergegeven. De gebruiker kan zowel de U.C.-waarde van de controle (berekend/toelaatbaar) als enkel de berekende waarde tonen, zie volgend plaatje voor de berekende waarde van de scheurwijdte.


De grafische weergave van de berekende scheurwijdte van een betonconstructie