In IDEA Detail wordt de verankering van de wapening in een betonwand, ligger met sparing of tunneldoorsnede gecontroleerd. Het is dus belangrijk om voor de juiste berekening van de verankering inclusief aanhechtspanningscontrole en de lengte van de verankering, het juiste type verankering van de wapening te verkiezen. Zo zijn er diverse typen verankering.


1) De eerste verankering is de basisverankering. Deze verankering kan zowel voor een staaf die recht is of voor een staaf in een bocht gebruikt worden. De basisverankeringslengte van een trekstaaf voor elke vorm gemeten langs de hartlijn. IDEA Detail kent geen zogenaamde drukwapening.2) De tweede verankering is de standaard bocht. Rekening houdend met de hoek van de bocht (alpha) en de diameter van de staaf wordt de verankering bepaald. Alpha ligt tussen de 90 en 150 graden.3) De derde verankering is de standaard haak. Dit is feitelijk een standaard bocht met een grotere hoek dan 150 graden.


4) De vierde verankering is de vertikale haarspeld, zoals deze bijvoorbeeld bij eindopleggingen en consoles wordt toegepast. Horizontale haarspelden moeten met doorgaande staven of T-heads worden gemodelleerd. 

5) De vijfde verankeringsvorm is de aangelaste dwarsstaaf. Deze vorm van verankering komt veel bij wapeningsnetten voor.

6) De zesde verankeringsvorm is de doorgaande staaf of T-head. Bij de 'doorgaande staaf' verankering wordt er aangenomen dat de volledige trekkracht niet door het beton in het IDEA StatiCa Detail model wordt opgenomen, maar door een andere vorm van verankering ergens buiten het IDEA Detail model. De T-head verankering zorgt voor een volledige verankering via drukspanningen in het beton en niet via aanhechtspanningen.

Onderstaande schermafdruk is de grafische weergave van een zogenaamde T-Head verankering.

Verankering van de wapening met behulp van een zogenaamde T-Head verankering in IDEA StatiCa Detail