Lasten in evenwicht maken in IDEA CONNECTION


https://www.ideastatica.com/support-center/equilibrium-and-supporting-member


In IDEA Connection is het mogelijk om de lasteffecten handmatig in evenwicht te brengen in de knoop. Dit is vaak nodig wanneer er extra krachten optreden in de dragende staaf.

de optie van 'LASTEN IN EVENWICHT' zit in de Menubalk bij ONTWERP. 


Lasten in evenwicht in IDEA ConnectionBij Methode 1 :  STANDAARD ( Het icoon is niet geselecteerd): 'Doorgaande staven worden aan beide zijden ondersteund en het evenwicht wordt niet gecontroleerd' 


Onderaan het hoofdscherm is de tekst leesbaar Lasteffecten : Evenwicht is niet noodzakelijk of Load effects Equilibirum not required


Het betekent dat 'het zelf maken van evenwicht niet noodzakelijk is'. IDEA CONNECTION maakt voor de gebruiker  lastenevenwicht in de knoop in de dragende staaf. 

De dragende staaf is de staaf waar de oplegging is en dus de knoop in knoopevenwicht gemaakt wordt. 

Het is ook zichtbaar dat op de dragende staaf bij de STANDAARD methode geen laseffecten geplaatst kunnen worden.
Bij Methode 2: GEAVANCEERD ( Het icoon is wel geselecteerd): : 'Er is slechts 1 steunpunt in het model en alle belastingen moeten in evenwicht zijn' 


Onderaan het hoofdscherm is de tekst leesbaar Lasteffecten : In evenwicht of Load effects In equilibirum


Dat betekent dat 'het zelf maken van evenwicht wel noodzakelijk is'. De gebruiker moet de ongebalanceerde knoopkrachten in de dragende staaf ( bij 5) zelf in evenwicht maken in de knoop. 

Het is zichtbaar dat op de dragende staaf bij de GEAVANCEERDE methode wel laseffecten geplaatst kunnen worden.In het geval van het zelf in evenwicht brengen van de lasteffecten ( ICOON is geselecteerd) is het aan de gebruiker om, in dit voorbeeld, de knoopkrachten in de dragende staaf in evenwicht te brengen.

Zie ook bijgevoegd voorbeeld. Daarin is in de CON1 ( 1e projectonderdeel) hetzelfde gedaan door IDEA zelf als in CON2 door de gebruiker zelf. 


-----

De STANDAARD methode is makkelijker voor de gebruiker, en wordt alleen gebruikt als de gebruiker geïnteresseerd is in het bestuderen van verbonden staaf en niet in het gedrag van de gehele verbinding.


Voor gevallen waarin de dragende staaf extra belast is en dicht bij zijn totale uitnutting, is de GEAVANCEERDE methode met invloeden van alle interne krachten in de verbinding noodzakelijk.Bij import van verbindingen vanuit CAD of FEM software staat de methode 'GEAVANCEERD' standaard 'AAN'


----------------


Voor meer info zie : 

https://www.ideastatica.com/support-center/general-theoretical-background 

Hoofdstuk Equilibirum in nodes


https://www.ideastatica.com/support-center/equilibrium-in-node 


De Website van IDEA legt het als volgt uit. 

https://www.ideastatica.com/support-center/loads-in-equilibrium