In IDEA Connection is het mogelijk om de lasteffecten handmatig in evenwicht te brengen. Dit is vaak het geval wanneer er krachten optreden in de doorgaande en dragende staaf.

de optie van LASTEN IN EVENWICHT zit in de MENUbalk bij ONTWERP. 


Optie 1: STANDAARD : Doorgaande staven worden aan beide zijden ondersteund en het evenwicht wordt niet gecontroleerd. ( IDEA Connection zorgt zelf voor evenwicht in de opleggingen) 

Optie 2: GEAVANCEERD : Er is slechts 1 steunpunt in het model en alle belastingen moeten in evenwicht zijn ( de gebruiker moet zelf voor evenwicht zorgen in het vrijgekomen eind van de doorgaande staaf) 


Lasten in evenwicht in IDEA Connection geavanceerd en standaard

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Theoretical_background/1_General.htm?tocpath=Connection%7CTheoretical%20background%7C_____1 

Hoofdstuk 3.3 


https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/FAQ/Geometry/Equilibrium_and_supporting_member.htm?tocpath=Connection%7CFAQ%7CGeometry%7C_____4