Lasdikte '0' in IDEA Connection.


In IDEA Connection wordt bij de lasinstelling '0' de lasdikte automatisch bepaald aan de hand van de aanliggende plaat.


De waarde 0 wordt dan volgens de eurocode in IDEA Connection ingesteld op een halve aangesloten plaatdikte. 


De lasdikte wordt niet automatisch opgewaardeerd om de berekening te laten voldoen. 


Lasdikte 0 in IDEA Connection


Lasdikte 0 halve aangesloten plaatdikte in IDEA Connection


 https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel_User_Guides/Connections/5_JointInputAndDesign/5_4_ManufacturingOperations/Welds%20properties.htm?TocPath=Connection|User%20guides|Connection|Joint%20input%20and%20design|Joint%20design%20and%20manufacturing%20operations|_____22