Asymmetrische spanningsverdeling bij een ligger doorkoppeling


In IDEA Connection kunnen gebruikers liggers via een verbinding doorkoppelen. De verbinding kan een krachtsoverdracht van zes snedekrachten overdragen. In bijgaand voorbeeld is er een doorkoppeling gemaakt van een dwarskracht in combinatie met een moment.


Stuikverbinding van een doorgekoppelde stalen ligger zoals gemodelleerd in IDEA Connection


De verbinding wordt belasting door een dwarskracht in z-richting van 80 [kN] en een buigend moment My van 120 [kNm]. De berekende spanningsverdeling is altijd voor een combinatie van dwarskracht en een moment assymmetrisch! Voor een enkel dwarskracht of een enkel moment is de spanningverdeling altijd symmetrisch. Zie bijgaande afbeelding voor de spanningsverdeling op basis van een dwarskracht én een moment.


Von Mises spanning berekend in een doorkoppeling volgens IDEA StatiCa Connection


De assymetrische spanningsverdeling komt door de superpositie van de Von Mises-spanning, zie bijgaand plaatjes van een RFEM model.


Momentenlijn voor drie verschillende gevallen. Enkel voor een enkel dwarskracht of moment is de Von Mises spanning symmetrisch.


Bij een enkel moment is de Von Mises spanning en de normaalspanning gelijk. In IDEA Connection wordt enkel de Von Mises spanning getoond. Bij een enkele dwarskracht is de Von Mises spanning gelijk en de normaalspanning tegenovergesteld van teken. Voor een combinatie van dwarskracht en een buigend moment is het buigend moment aan het begin en aan het einde van de ligger verschillend en derhalve is de Von Mises spanning verschillend.Het kan soms een iets helderder resultaat geven wanneer de staaflengtes wat korter ingesteld worden. 


kortere staaflengte in norminstelling in IDEA Connection