Highlights

Na een jaar van hard werken, is het tijd om de volgende stap te tonen in het ontwerp en de norm-controle van stalen verbindingen. Sinds de eerste release van IDEA StatiCa Connection in mei 2014 is enorm veel feedback verzameld over het vereenvoudigen van de software. Op basis hiervan is er een gloednieuwe grafische gebruikersinterface (GUI) met veel nieuwe functies ontwikkeld die u helpen bij het versnellen van het ontwerp en de norm-controle van de stalen verbindingen. Vooral de eenvoudige verbindingen zullen nu sneller opgezet kunnen worden. 


De grootste onderwerpen van feedback van klanten waren de BIM-koppelingen, dus is er een krachtige tool ontwikkeld voor het beheer van de geëxporteerde verbindingen vanuit CAD- en FEA-applicaties.

Verbindingsmodellen kunnen nu gesynchroniseerd worden in IDEA StatiCa en andere applicaties. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe functies, zoals het direct exporteren van rapporten, nieuwe modellen voor verankering of stuik in werkplaatsbewerkingen.


Grafische User Interface

Er is een nieuwe GUI ontwikkeld om het overzicht van IDEA StatiCa Connection te vereenvoudigen, en te verhelderen. Er is goed gekeken naar elk commando, knop, lint, enz. Hun bruikbaarheid en de context van de workflow is herzien. Hierdoor is er ruimte gemaakt voor nieuwe functies om de productiviteit en nauwkeurigheid van de ontworpen verbindingen te verbeteren.


Wizard voor de nieuwe verbinding

De nieuwe verbindingswizard helpt u bij het ontwerpen en controleren van de norm van een nieuwe verbinding. 

De keuze van klasse, topologie en ontwerp uit reeds voorbereide sjablonen stelt u in staat om honderden verbindingstypen in enkele seconden te definiëren. 

Allemaal beschikbaar in EC-, AISC- en CISC-codes.


topologie keuze van staalverbinding in IDEA Connection versie 9

De navigator is vervangen door TABS

Het linker navigatievenster is vervangen door vijf tabs boven aan de interface. 


TAB Project - bestandsmenu voor het beheer van het project en andere functies in één menu.

TAB Ontwerp - wijzig of ontwerp de verbinding ,de staven, de lasteffecten en de werkplaatsbewerkingen.

TAB Controle - een analyse kan worden gekozen en uitgevoerd en de resultaten kunnen worden onderzocht.

TAB Rapport – geeft toegang tot het uitvoeringsrapport en de stuklijst.

TAB Materialen - geeft informatie over de materialen, profieldoorsnedes, boutkwaliteiten en samenstellingen.


workflow TABS in verbindingen programma rekensoftware IDEA Connection

Hoofdscherm

Geactualiseerde technologie voor de visualisatie van het hoofdscherm

De 3D-renderingtechnologie is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Dit leidt tot een betere, snellere en soepelere visualisatie (hardwareversnelling en Anti-aliasing ).


Hulpmiddelen van het hoofdscherm

Standaard home-view, vergrotingstool, perspectief en verschillende andere tools worden nu in de grijze balk boven het hoofdscherm geplaatst. Gemakkelijk toegankelijk direct boven het hoofdscherm

3D weergave in IDEA Connection versie 9.x

3D tools in IDEA Connection versie 9.x


Structuur van alle onderdelen in het hoofdscherm

Een van de nieuwe features in het hoofdscherm is de structuur van alle model-onderdelen. In de boom zijn alle Staven, Lasteffecten en Werkplaatsbewerkingen beschikbaar. Dit besturingselement kan worden gebruikt voor een effectieve oriëntatie in het model. Het in- en uitschakelen van onderdelen en het bewerken van hun eigenschappen. Bij directe selectie door de rechtermuisknop wordt het menu van commando’s verder geopend.


structuur van onderdelen in IDEA Connection


Eigenschappen kiezen in het hoofdscherm

Eigenschappen die de werkplaatsbewerkingen definiëren, kunnen vanaf nu direct worden geselecteerd uit het hoofdscherm door het grijze pijlsymbool bij de eigenschap te gebruiken. Kies eenvoudig het commando en selecteer vervolgens het gewenste onderdeel in het hoofdscherm.

Direct selecteren van onderdeel in IDEA Connection

Lasteffecten visualisatie

Betere visualisatie van de lasteffecten samen met de structuur van onderdelen in het hoofdscherm geeft een effectieve 'ontwerpworkflow'.De keuze van de het positioneren van de afschuifkracht is verplaatst van laseffecten naar staafeigenschappen

Dwarskrachten postionering in IDEA Connection

Samenvatting van resultaten in het hoofdscherm

De analyse kan worden uitgevoerd in het tabblad Ontwerp, wat leidt tot een effectieve manier om het model te verfijnen. Het verkorte resultatenoverzicht wordt ook weergegeven in het hoofdscherm samen met de ‘verkeerslichtfunctie’.


verkort resultatenoverzicht verbinding berekening IDEA Connection

Commando's direct beschikbaar onder de rechtermuisknop

Commando's met de rechtermuisknop kunnen ook nuttig zijn in het hoofdscherm. U kunt de dwarsdoorsnede, las, bout en plaatdikte van het onderdeel aanpassen.

Staaf:

 • Doorsnede wijzigen
 • Dragende staaf instellen

Commando’s voor het definiëren van 1-staaf verbinding.

Met de opdracht 'Leegmaken' worden bijvoorbeeld alle bewerkingen die betrekking hebben op de gekozen staaf verwijderd. Het wijzig-commando biedt u een aantal mogelijke wijzigingen, zoals openingen.

 • Platen: Dikte van de plaat
 • Lassen: Keeldikte; Materiaal van de las ; lastype
 • Bouten: Diameter en klasse


rechtermuis onderdelen selectie in IDEA Connection


1 staaf sjablonen

Het verbindingscommando is direct beschikbaar door het klikken met de rechtermuisknop op de te verbinden staaf en het zal de verbinding met de andere staaf maken. In de eerste stap moet de te verbinden staaf geselecteerd worden en vervolgens wordt de reeks mogelijkheden getoond.


Stuklijst op het tabblad Rapport

Samen met de introductie van de nieuwe tabbladen is de stuklijst (BOM) toegevoegd naar de Rapport TAB. Materiaal- en doorsnede-bibliotheken staan nu in de TAB Materialen


stuklijst van staalverbinding in IDEA Connection


In het tabblad Materialen zijn de dwarsdoorsneden, boutkwaliteiten, boutassemblages en materiaaleigenschappen toegevoegd.

boutkwaliteiten en materiaalkwaliteiten in staalverbindingen in IDEA ConnectionProjectmenu

Het Projectmenu is ontwikkeld om u te helpen het project en alle projecteigenschappen in één overzicht te beheren. De projectinformatie vervangt de projectonderdelen van eerdere versies.


projectmenu in IDEA Connection

Automatische model controle, waarschuwingen

Waarschuwing voor instabiliteit.

De stabiliteitscontrole van het model is een nieuwe feature. De instabiele status in het verkorte resultatenoverzicht wordt getoond en er is een model met een losgesneden onderdeel zichtbaar in het hoofdscherm.  In het onderstaande voorbeeld ziet u bijvoorbeeld een niet-gelaste staaf.

stabiliteitscontrole in IDEA Connection

Staaflengte

De standaardlengte van de staven wordt automatisch berekend. Het is niet langer mogelijk om de lengte van de staaf handmatig in te voeren. Het programma-algoritme stelt de lengte van de staaf in na de definitie van de structuur van werkplaatsbewerkingen.


Verbeterde oppervlakteverdeling van de holle constructie-elementen

Er wordt automatisch een speciale instellingswaarde voor de Eindige elementen net-instellingen en verdeling ingesteld voor betere resultaten voor holle constructie-elementen


Oudere IDEA StatiCa Connection modellen openen in versie 9

Een van de redenen achter de nieuwe User interface is dat IDEA StatiCa Connection moet meer foutbestendig kan zijn 

Fouten in de huidige versies houden meestal verband met:

 • Het instellen van de juiste lengte van de staven - in gevallen van extreem korte of lange staven kan dit de resultaten enorm beïnvloeden. In versie 9 stelt IDEA StatiCa Connection automatisch een geschikte lengte in voor alle staven.
 • Lassen – Pastische herverdeling van lasspanningen is de meest nauwkeurige ontwerpmethode voor lassen en is geïntroduceerd in IDEA StatiCa Connection versie 7.1. Tijdens versie 8 - en als een overgangsperiode - was dit de standaardmethode die naast de andere evaluatiemethoden bestond. In versie 9 is deze lasbeschouwing de enige beschikbare optie en zijn de andere lasbeschouwingen niet meer beschikbaar om verwarring tussen de gebruikers te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat alle lassen in het project veilig zijn ontworpen en voldoen aan de code.

Er zijn verschillende controle functies geïmplementeerd voor IDEA StatiCa Connection versie 9

 • Automatische controle  als de verbinding op een aanbevolen manier is gemodelleerd (stabiliteitscontrole, lengte van de staaf, offsets, ...). Als de verbinding niet correct is gemodelleerd, wordt de berekening onderbroken of wordt een foutmelding weergegeven. 
 • Openen van projecten uit vorige versies kunnen leiden tot een andere modelgeometrie die mogelijk verder moet worden aangepast.
 • Verbeterde net-instelling van holle constructie elementen. IDEA StatiCa Connection versie 9 genereert automatisch een fijner net op holle constructie elementen wat leidt tot enigszins andere resultaten in vergelijking met oudere versies.


IDEA Connection versie 9 toont een waarschuwing bij elke opening van een project van een oudere versie:


compatibiliteitswaarschuwing oudere versies in IDEA Connection


IDEA StatiCa Connection 9 is een tool die verbindingen kan ontwerpen en controleren van elk type topologie en elk type lasteffecten. En bovendien geeft het duidelijke aanbevelingen / limieten over "hoe" de verbinding te ontwerpen en wat vermeden kan worden bij het ontwerpen van verbindingen. Dit zorgt voor veiligheid en consistentie tussen alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het ontwerpproces.


BIM

Tot versie 8.2 hebben we 15 BIM-koppelingen ontwikkeld met verschillende EEM / CAD-toepassingen. De verbindingen zijn eenrichtingsverkeer, d.w.z. een eenvoudige export van de gegevens van EEM / CAD-applicaties naar IDEA StatiCa. Versie 9.0 brengt een grote verbetering van deze workflow. IDEA StatiCa kan het model automatisch bijwerken volgens wijzigingen in het originele FEA / CAD-model. Er is nu een duidelijke manier om alle IDEA-verbindingen / - staven die uit een bepaald EEM / CAD-model zijn geëxporteerd, te beheren, ze worden weergegeven in een venster van een verbindingsmanager met een resultatenoverzicht (kleine afbeelding, verkort resultaatoverzicht, code, enz.). Om uw ontwerp te visualiseren, hebben we een automatische markering van de geselecteerde verbinding in de EEM / CAD-toepassing geïmplementeerd - u ziet meteen het basisoverzicht van die specifieke verbinding.


CAD-koppelingen (Tekla Structures en Advance Steel)

Tot nu toe moest de verbinding van Tekla Structures / Advance Steel steeds naar een nieuw project geëxporteerd worden. Dit betekende het opnieuw invoeren van de lasteffecten. In versie 9.0 verandert dit

 • Een stalen verbinding in TS / AS wordt gemodelleerd
 • De verbinding kan worden geëxporteerd naar IDEA StatiCa, De belastingen ingevoerd worden en de controle uitgevoerd worden.
 • Wanneer het ontwerp van de verbinding willen geoptimaliseerd / veranderd moet worden, moet dat in TS / AS.  De nodige wijzigingen (boutposities, lasdikte, verstijvingen, enz.) worden aangebracht. 
 • Vervolgens wordt met de knop "Update" in de IDEA-plugin ingebed in TS / AS de verbinding geupdate en worden alle wijzigingen automatisch toegepast in het DEA StatiCa-project. Het is niet nodig om de lasteffecten handmatig opnieuw in te voeren. We kunnen dit meerdere keren herhalen om het ontwerp te optimaliseren en ervoor te zorgen dat alle gegevens correct worden ingevoerd in zowel TS / AS als IDEA StatiCa.

CAD koppeling BIM naar Tekla met IDEA Connection


Koppelingen met rekensoftware (RFEM, Robot, STAAD.Pro etc.)

 

Tot nu toe moest de verbinding / straal van EEM-applicaties elke keer geexporteerd worden naar een nieuw project. Dit betekende het telkens opnieuw ontwerpen van de verbinding.  Versie 9.0 verandert dit:

Een knooppunt in de EEM-toepassing selecteren:

 • De verbinding wordt geëxporteerd naar IDEA StatiCa (geometrie, doorsneden, lasteffecten) de verbinding wordt verder ontworpen en de controle wordt uitgevoerd. 
 • Wanneer het ontwerp van de verbinding geoptimaliseerd/ gewijziged moet worden, dient dat te gebeuren in de EEM-applicatie daar dienen de nodige wijzigingen (belastingen, doorsneden etc.) doorgevoerd te worden.
 • Vervolgens wordt met de knop "Update" in de IDEA-plug-in ingebed in EEM-toepassing alle wijzigingen automatisch toegepast in ons IDEA StatiCa-project. Het is niet nodig om de verbinding opnieuw handmatig te ontwerpen 
 • We kunnen dit meerdere keren herhalen om het ontwerp te optimaliseren en ervoor te zorgen dat alle gegevens correct worden ingevoerd in zowel de FEA-toepassing als IDEA StatiCa

CAD koppeling BIM IDEA Connection naar STAAD SAP 2000 Robot


 

Plastische herverdeling in de lassen als standaard lasbeschouwing.

 

Wanneer een elastisch materiaalmodel voor lassen wordt aangenomen, zou het eindige-elementenmodel op sommige punten onregelmatigheden kunnen opleveren (uiteinden, waar 2 lassen samenkomen ...). e lasweerstand zou op deze manier snel worden bereikt op kleine locaties van piekspanningen. Dat zou betekenen dat de las een zeer lage belastingsweerstand heeft in vergelijking met traditionele handberekening. Daarom is een soort middeling noodzakelijk. We gebruikten het gemiddelde voor de laslengte, lineaire interpolatie  of maximum (zeer veilig). De gebruiker kon zijn keuze maken, maar het vereiste een goed begrip van het traditionele las ontwerp en het ontwerp van eindige elementen. Bovendien kan het gebruik van de gemiddelde waarde in sommige gevallen leiden tot een onveilig ontwerp.

 

Daarom hebben is er besloten dat de software het middelen correct en automatisch moet doen en na veel beproevingen en testen is de  plastische herverdeling in lassen ontwikkeld. Een solide element wordt ingevoegd tussen de interpolatie-links. De plastische herverdeling is er om de weerstand van de las-component correct te bepalen door stresspieken opnieuw in de las-elementen te verdelen. De gevaarlijkste gebieden werden gedefinieerd als lassen aan niet-verstijfde flenzen (EN 1993-1-8 - Cl 4.10). AISC en CISC gebruiken een andere benadering voor las-ontwerp en vereisen een reductie voor meervoudig georiënteerde lassen. Er is ook een speciaal lasmateriaalmodel voor AISC en CISC ontwikkeld. Plastische herverdeling betekent niet dat extreme vervormingen van de las mogelijk zijn.

Plastische herverdeling van lassen is de nieuwe standaard en de enige beschikbare lasbeschouwingsmethode vanaf versie 9.0.

 

Rapport rechtstreeks exporteren naar .doc en .pdf

De directe export naar Microsoft Word (doc) en Adobe Reader (pdf) bestandstypes is nu beschikbaar. Vanaf nu kan de export met één commando worden uitgevoerd.

 

Vereisten voor AISC en CISC-code updates

 • Verbeterd materiaalschema voor plastische herverdeling van lasspanningen. 
 • Verbeterde eigenschappen van niet-lineair veerelement voor interactie van schuif- en trekkrachten in bout voor 'Dragend'  en 'trek/afschuiving interactie'.

 

Verbeterde Voetplaat ontwerp

 

 • Ankers die een gemeenschappelijke betonkegel vormen, worden nu beoordeeld als een groep die een verhoogde weerstand mogelijk maakt.
 • Ankers door één basisplaat worden gecontroleerd als een groep voor 'betonkegeluitbreek' in afschuiving. Alleen de ankers aan de rand in de richting van de afschuifkracht worden geacht de volledige afschuifkracht op te nemen die op de basisplaat werkt.
 • Wanneer de gebruiker geen betonuitbreek-controle nodig heeft, wordt aangenomen dat de trek- en afschuifkracht wordt overgedragen via betonwapening. De gebruiker wordt voorzien van een geaggregeerde kracht inclusief wrikkrachten die via wapening moeten worden overgedragen.

 

AISC-formules in resultaten 

Er is een verbetering van de geleverde norm-controle formules gemaakt.

De waardes bij de formules worden nu uitgelegd en de waarden worden ook verstrekt.

uitleg bij controle boutformules in IDEA Connection rekensoftware  

Voetplaten (ankers)

 • Nieuw model voor de kluft (afschuifdeuvel)

Het NET van de kluft wordt nu op dezelfde manier gemaakt als het net van de staven. 

2D eindige elementen-platen zijn verbonden met de basisplaat met laselementen. 

De kluft zelf kan zonder enige beperking in het vlak van de grondplaat worden geplaatst en geroteerd.

 • Beoordeling van de lassen en dragend beton

Controles van het dragende betondeel en de controles van de lassen gebeurt op dezelfde manier als de controle van de lassen ergens anders in de verbinding en is geïmplementeerd in de resultatentabellen.

 • Nieuw model voor de ankers met tussenafstand

Zwaar belaste ankers met stand-off zijn uitgerust met twee plastische scharnieren om een meer realistische krachtverdeling mogelijk te maken.

betonpoer controle contactspanning voetplaatverbinding IDEA Connection

Stuik verbinding

Een belangrijke verbetering van de Stuik bewerking is doorgevoerd. Nu kan de Stuik zelf goed worden aangepast. De doorsnede van de stuik kan onafhankelijk op het hoofddeel worden ingesteld en kan met off-sets op de dragende staaf worden geplaatst.

Stuik verbinding in IDEA Connection

Standaard EE-netinstellingen voor buis of kokerelementen (CHS en RHS)

De standaard EE-netinstelling voor de holle constructie-elementen is verbeterd. De NET-grootte van de staaf met de grootste diameter gebruikt standaardinstellingen uit de NORM-instelling en het NET van de kleinere elementen wordt aangepast afhankelijk van de diameter van de staaf. Het doel is om dezelfde NET grootte op elk van de staven te maken waardoor de nauwkeurigheid van de resultaten wordt vergroot.

Net instellingen holle constructie elementen in IDEA Connection

Knop voor delen op Linkedin of andere social media.

Als u met de rechtermuisknop in het hoofdscherm klikt, wordt de opdracht ‘Delen op LinkedIn of Facebook’ getoond. 

De daadwerkelijke screenshot uit het hoofdscherm kunt u eenvoudig op uw sociale media-account plaatsen.social media verbinding staal uploaden IDEA Connection