In de nationale bijlage van de EN 1990, bijlage A1.1, verkrijgbaar bij het Nederlands Normailisatieinstituut, www.nen.nl, staat het volgende:


"Karakteristieke waarden van de veranderlijke belastingen voor gebouwen in NEN-EN 1991 zijn in het algemeen gebaseerd op een ontwerplevensduur van 50 jaar. Indien ontwerplevensduren afwijkend van de ontwerplevensduur van 50 jaar zijn gebruikt, mogen de extreme waarden van gelijkmatig verdeelde belastingen zijn aangepast."


Indien een gebruiker met bijvoorbeeld met een referentieperiode van 15 jaar wil rekenen dient de gebruiker zelf een reductiefactor voor het belastinggeval te definiëren voor het specifieke belastinggeval, bijvoorbeeld Wind of Sneeuw.


Reductiefactor voor belastingen volgens NEN-EN 1990 (www.nen.nl)Men kan de belastingfactoren reduceren door per belastinggeval de reductie aan te zetten:


Ga naar BELASTINGGEVALLEN:en vermenigvuldig alle belastingen in het belastinggeval met de reductiefactor zoals berekend volgens de NEN-EN 1990.


De gereduceerde belastingen kunnen per belastinggeval en in de -combinatie bekijken worden.


Let op! De sneeuwbelasting voor zonnepanelen is meestal 0.66 kN/m2. Met deze tool kun je ook de genereerde sneeuwbelasting verhogen met een factor. In de belastingcombinatie wordt vervolgens de belasting met de normale veiligheidsfactor vermenigvuldigd.