De positionering van de staven in IDEA Connection kun je instellen bij GEOMETRIE. 


de Beta        -richting is de rotatie om de Z-as ( van het Lokale Coordinate system van de staaf )

de Gamma   -richting is de rotatie om de Y-as ( van het Lokale Coordinate system van de staaf )

de Alpha       -richting is de rotatie om de X-as ( van het Lokale Coordinate system van de staaf )


Positioneren van staven in rekensoftware IDEA Connection