De berekening en controle van niet-lineaire vervormingen in IDEA BEAM 


In IDEA BEAM kan een constructeur de niet-lineaire vervorming inclusief kruip en scheurvorming laten berekenen voor een voorgespannen ligger. Na een succesvolle berekening kan de definitieve doorbuigingscontrole worden uitgevoerd. De berekening houdt rekening met de lange-termijn effecten zoals kruip, krimp en stijfheidsontwikkeling van beton. Ook wordt er rekening gehouden met het scheuren van de betondoorsnede, dat de buigstijfheid van een doorsnede reduceert. Op een tijdstip t (t = 60 dagen in ons voorbeeld) wordt aangenomen dat alle blijvende en permanent belasting van bouwfase 1 t/m 6 wordt aangebracht.


IDEA BEAM Permanente belasting alle bouwfases na 60 dagen oud beton


De vervormingen in bouwfase 6 zijn in ons voorbeeld maximaal 9.2 [mm]. Dit is inclusief alle rheologische effecten, en exclusief eventuele scheurvorming.

IDEA BEAM vervormingen in laatste bouwfase exclusief scheurvorming

Dit wordt de lineaire vervorming genoemd. Uz,lin.

Uz,lin lineaire vervorming IDEA BEAM


De totale vervorming inclusief scheurvorming en lange-termijn effecten, Uz,lt, wordt berekend voor de volgende combinatie. Deze combinatie bevat ook de rheologische effecten van bouwfase 7, R(7) en G(7). 


Uz,lt Totale vervorming inclusief scheurvorming IDEA BEAM


Een overzicht van de berekende buigstijfheid op basis van de gescheurde constructie kan de gebruiker inzien via:


Berekende buigstijfheid van gescheurd beton IDEA BEAM


De bijkomende doorbuiging inclusief scheurvorming en lange-termijn effecten, Uz,st, wordt berekend voor de volgende combinatie

Uz,st Scheurvorming na lange termijn effecten IDEA BEAM


De bijkomende en totale vervorming worden gecontroleerd aan de hand van de grenswaarden zoals de gebruiker deze zelf of volgens de norm heeft ingesteld.