In IDEA Beam kan een constructeur de niet-lineaire vervorming inclusief kruip en scheurvorming laten berekenen voor een voorgespannen ligger. Na een succesvolle berekening kan de definitieve doorbuigingscontrole worden uitgevoerd. De berekening houdt rekening met de lange-termijn effecten zoals kruip, krimp en stijfheidsontwikkeling van beton. Ook wordt er rekening gehouden met het scheuren van de betondoorsnede, dat de buigstijfheid van een doorsnede reduceert. Op een tijdstip t (t = 60 dagen in ons voorbeeld) wordt aangenomen dat alle blijvende en permanent belasting van bouwfase 1 t/m 6 wordt aangebracht.De vervormingen in bouwfase 6 zijn in ons voorbeeld maximaal 9.2 [mm]. Dit is inclusief alle rheologische effecten, en exclusief eventuele scheurvorming.

Dit wordt de lineaire vervorming genoemd. Uz,lin.


De totale vervorming inclusief scheurvorming en lange-termijn effecten, Uz,lt, wordt berekend voor de volgende combinatie. Deze combinatie bevat ook de rheologische effecten van bouwfase 7, R(7) en G(7). Een overzicht van de berekende buigstijfheid op basis van de gescheurde constructie kan de gebruiker inzien via:De bijkomende doorbuiging inclusief scheurvorming en lange-termijn effecten, Uz,st, wordt berekend voor de volgende combinatie


De bijkomende en totale vervorming worden gecontroleerd aan de hand van de grenswaarden zoals de gebruiker deze zelf of volgens de norm heeft ingesteld.