Wij hebben de volgende 4-paalspoer in IDEA Detail gemodelleerd.Als wij de belastingafdracht bepalen, dan is voor deze vier-paals poer de volgende krachtsafdracht zichtbaar. Duidelijk is te zien dat de belasting direct afdracht naar de binnenste twee funderingspalen. Hoewel deze palen een zekere draagkracht hebben, is het aannemelijk dat de paaldraagkracht wordt overschreden. In de praktijk is dit een aandachtspunt voor de constructeur. 


In IDEA Detail kunnen we de funderingspalen ook belasten met een gelijke vertikale, omhoog gerichte belasting. Wij houden vervolgens de bovenkant van de kolom (waar de eigenlijke belasting optreedt) vast voor translaties en rotatie.


Het resultaat is dan in IDEA Detail als volgt:Duidelijk is dat de belasting gelijkmatig wordt aangebracht en resulteert in vier zogenaamde drukdiagonalen in het beton. De trekband wapening zorgt voor de afdracht van de spatkrachten ten gevolge van de inleiding van de paalreacties.