Gebruikers kunnen met behulp van IDEA StatiCa RCS snel de weerstand van een betondoorsnede controleren. Hiervoor is het noodzakelijk om de werkvoorspanning van de toegepaste spanelementen te weten. Op basis van het voorbeeld uit het volgende artikel, Artikel over Buigweerstand, laten wij u zien hoe u de weerstand kunt controleren.


We gebruiken de volgende gegevens.


De werkvoorspankracht is 209 kN (Sigma pw × Ap), zie handberekening.


Wij dienen in RCS de wapening aan te passen, zodat enkel het spanning/rek van de restweerstand gebruikt wordt. Ga naar Projectopsomming > Materialen > Tabblad 'Voorspanstaal' en wijzig het bestaande wapeningmateriaal als volgt:

Houdt rekening met de materiaalfactor van 1.1 voor de maximale spanning en reduceer de uiterste rek met de rek van de werkvoorspanning. Het diagram ziet er dan als volgt uit in RCS. Let op! Dit zijn fictieve materiaal eigenschappen. De werkelijke spanning van het voorspanningstaal is de werkvoorspanning sigma pw plus de spanning zoals met onderstaand diagram berekend wordt.Met dit aangepaste diagram voor het materiaal 'Voorspanning' (zie ook Projectopsomming > Materialen > Voorspanstaal) en de werkvoorspankracht kunnen we de restweerstand bepalen. Wij voeren bij Huidige Snede & Extreem > Snedekrachten de normaalkracht van 209 kN en bijvoorbeeld een positief moment van 100 kNm in.De restweerstand kunnen wij als resultaat van de weerstandsberekening controleren. Het resultaat is nagenoeg gelijk aan de berekende waarde in IDEA Beam, MRd = 371,7 kNm (0.8% afwijking)Spanning-rek diagram voor MEd = 368,9 kNm


* De handberekening is gemaakt met behulp van het programma VC Master, verkrijgbaar bij MSc Engineering.