De buigweerstand van een voorgespannen doorsnede snel controleren in IDEA RCS


Gebruikers kunnen met behulp van IDEA StatiCa RCS snel de weerstand van een betondoorsnede controleren. Hiervoor is het noodzakelijk om de werkvoorspanning van de toegepaste spanelementen te weten. Op basis van het voorbeeld uit het volgende artikel, Artikel over Buigweerstand, laten wij u zien hoe u de weerstand kunt controleren.


We gebruiken de volgende gegevens.

Buigweerstand voorgespannen doorsnede IDEA RCS


De werkvoorspankracht is 209 kN (Sigma pw × Ap), zie handberekening.


Wij dienen in RCS de wapening aan te passen, zodat enkel het spanning/rek van de restweerstand gebruikt wordt. 

Ga naar PROJECTOPSOMMING > MATERIALEN > Tabblad 'VOORSPANSTAAL' en wijzig het bestaande wapeningmateriaal als volgt:

Voorspanstaal wapeningsmateriaal IDEA RCS

Houdt rekening met de materiaalfactor van 1.1 voor de maximale spanning en reduceer de uiterste rek met de rek van de werkvoorspanning. Het diagram ziet er dan als volgt uit in RCS. 

Let op! Dit zijn fictieve materiaal eigenschappen. 

De werkelijke spanning van het voorspanningstaal is de werkvoorspanning sigma pw + de spanning zoals met onderstaand diagram berekend wordt.


Werkelijke spanning voorspanstaal IDEA RCS


Met dit aangepaste diagram voor het materiaal 'Voorspanning' (zie ook PROJECTOPSOMMING > MATERIALEN > VOORSPANSTAAL en de werkvoorspankracht kunnen we de restweerstand bepalen. Wij voeren bij Huidige Snede & Extreem > SNEDEKRACHTEN de normaalkracht van 209 kN en bijvoorbeeld een positief moment van 100 kNm in.


Snedekrachten in voorspanstaal in IDEA RCS


De restweerstand kunnen wij als resultaat van de weerstandsberekening controleren. Het resultaat is nagenoeg gelijk aan de berekende waarde in IDEA Beam, MRd = 371,7 kNm (0.8% afwijking)


Restweerstand voorspanstaal weerstandsberekening in IDEA RCS


Spanning-rek diagram voor MEd = 368,9 kNm

Spannings-rek diagram voorgespannen doorsnede IDEA RCS


* De handberekening is gemaakt met behulp van het programma VC Master, verkrijgbaar bij MSc Engineering.