Automatische combinaties gebruiken in IDEA Designer


Nadat een bestand uit bijvoorbeeld RFEM is geimporteerd, kan de gebruiker van IDEA Designer de automatische combinaties gebruiken om op basis van de berekende snedekrachten in RFEM of andere rekensoftware de snedekrachten voor de combinaties te laten bepalen. Deze methode is gebaseerd op basis van superpositie van resultaten en dus enkel voor lineaire combinaties toepasbaar.


In bijgaand RFEM model is een raamwerk berekend voor een aantal belastinggevallen.Ga naar IDEA StatiCa BIM en druk op 'Dlubal' en selecteer het bijgaande RFEM 5-bestand. Het rekenmodel en de snedekrachten worden vervolgens geïmporteerd in IDEA Designer. Men kan alle opties 'AAN'zetten en het dialoog [Sluiten].Let op! In IDEA Designer worden de imperfectie belastinggevallen van RFEM niet geimporteerd. Ga in IDEA Designer naar 'Berekening' > '1D krachten'. Men kan zien dat er snedekrachten van bijvoorbeeld de momenten 'My' worden getoond in IDEA Designer. Deze snedekrachten zijn exact gelijk aan de waardes zoals berekend in RFEM.


Snedekrachten My zoals getoond in IDEA Designer en geïmporteerd uit RFEM


In IDEA Designer worden bij Lastgroepen de verschillende, geïmporteerde belastinggevallen getoond. De naam van de verschillende groepen en de belastinggevallen kan door de gebruiker gewijzigd worden, zie schermafdruk. Ook kunnen er nieuwe lastgroepen gemaakt worden. In ons voorbeeld hebben wij de wind, sneeuw, en variabele belasting in een aparte groep gestopt. Wind is een zogenaamd 'Exclusieve' lastgroep. De wind kan slechts één maal optreden. Met slepen en neerzetten kan de gebruiker de belastinggevallen verslepen naar de juiste groep.Stel voor de blijvende en variabele lastgroepen de juiste veiligheidsfactoren in.


Blijvend


Sneeuw

Wind


Variabele belasting - categorie 3B


Ga vervolgens naar 'Combinaties' en kies 'Nieuw' (1). We gaan een nieuwe UGT-combinatie maken op basis van de NEN-EN 1990 6.10a en 6.10b. Voeg bijvoorbeeld de volgende belastinggevallen toe (2) aan de nieuwe UGT-combinatie en selecteer de evaluatie 'Norm, (6.10 a,b) (3). Druk vervolgens op [OK] en druk op de volgende knoop om de juiste UGT-combinatie te tonen.Men kan duidelijk zien dat de in IDEA Designer gegenereerde snedekrachten voor de UGT-combinatie 'UGT fundamenteel 1' nagenoeg gelijk zijn aan de combinaties zoals berekend in RFEM.