Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rfem.nl 

U kunt ook de video bekijken via Youtube, via de volgende link: Link naar Video Scia XML-export


Het is mogelijk om Scia Engineer modellen te importeren in RFEM 3D via de XML-interface van Scia. Dit betekent dat de gebruiker in Scia een zogenaamd XML-export bestand dient te vervaardigen. Het *.xml-bestand en het xml.def-bestand dienen gezamelijk ingelezen te worden.


Wij hebben het volgende Scia Engineer model en willen dit naar RFEM exporteren. Exporteer het zogenaamde TDX-bestand dat als bijlage bij dit artikel is bijgevoegd en sla het bestand op op een handige locatie. Ga in Scia Engineer naar MENU > Tools > XML IO Document. Er wordt op een zogenaamd XML-sjabloon gevraagd. Open het speciale TDX-bestand dat u net heeft download en opgeslagen. 


U komt in de XML-omgeving en aan de linkerzijde ziet u alle onderdelen van het XML-bestand. Ons sjabloon bevat de onderdelen voor knopen, staven, belastinggevallen, belastingen, etc.Druk op [1] en exporteer/maak het XML-bestand en sla het bestand op op een handige locatie. 


Open RFEM en ga naar MENU > Bestand > Importeren ... Selecteer in het dialoogvenster de optie 'SCIA Engineer (*.xml) en druk op [OK]Selecteer het XML-bestand met de naam van je XML-bestand en druk op [Openen]. Een nieuw bestand wordt gemaakt en na een succesvolle import zijn alle gegevens in RFEM 3D bekend.


Rekenmodel in RFEM geimporteerd vanuit Scia Engineer


Ook belastingen en belastinggevallen worden geëxporteerd. 


Let op! Niet alle belastingen worden geëxporteerd. Het is belangrijk dat de belastingen met relatieve posities, zogenaamde coördinaatdefinities' worden geëxporteerd. Met absolute posities gaat de export van de belastingen niet goed.


Scia model met belastingenHet rekenmodel in RFEM inclusief belastingen na de import vanuit Scia Engineer.


Rekenmodel met belastingen, zoals geimporteerd vanuit Scia Engineer.


Het is ook mogelijk om Scia bestanden als IFC-bestanden in te lezen. Helaas zijn dit geen rekenmodellen en dient de gebruiker zelf heel veel bewerkingen te doen om alles goed te krijgen. Maak een nieuw model en selecteer bij 'Opties' > Inschakelen CAD/BIM model.Selecteer bij de Navigator het nieuwe tabblad 'CAD/BIM model' en lees het IFC-bestand in.Na het inlezen zijn alle geometrie gegevens van het IFC-bestand ingelezen. De gebruiker kan individuele IFC/CAD-staven omzetten naar staven in het rekenmodel door via de rechtermuis knop de optie 'Maak staaf/staven...' te selecteren. Selecteer meerdere staven met de CTRL-toets ingedrukt om meerdere staven tegelijkertijd om te zetten.Voor meer informatie over de rekensoftware RFEM: Link naar www.rfem.nl