In IDEA Detail is het belangrijk om in te schatten hoe de inwendige krachtswerking is, voordat men de wapening ten behoeve van alle trekkrachten in de constructie gaat aanbrengen. Naast de topologie optimalisatie is het ook mogelijk een lineaire berekening te doen. Na een lineaire berekening ziet de constructeur een overzicht van alle druk- en trekspanningen in de constructie. Ga naar NAVIGATOR > D-GEBIED > WAPENING > Lineaire berekening


Alle rode kleuren betreffen de drukspanningen en alle blauwe hoofdspanningslijnen betreffen trekspanningen. De witte gebieden zijn spanningsloze gebieden, gebieden met druk - en trekspanningen lager dan de grenswaardes. De gebruiker kan zelf de grenswaardes aanpassen, zoals in bovenstaande afbeelding.