Met de functie van de topologie optimalisatie is de gebruiker in staat om voor betonnen wanden en detail een inschatting te krijgen van de druk- en trekstaven in het inwendige staafwerkmodel van een betonwand of detail. Op basis van een geselecteerd belastinggeval of -combinatie wordt een optimalisatie uitgevoerd. Ga naar NAVIGATOR > D-GEBIED > WAPENING > Optimalisatie van de topologieDe rode staven zijn de drukstaven en de blauwe staven zijn de trekstaven. De witte gebieden zijn de gebieden zonder (beton)materiaal.


De topologie optimalisator houdt rekening met alle inwendige sparingen. Door voldoende wapening op de plek van de trekstaven aan te brengen maakt de constructeur een model, waarbij er een minimale energie gebruikt wordt om tot de inwendige krachtswerking te komen. 


Het effectieve volume geeft het percentage van de betonconstructie weer (zonder wapening) dat effectief gebruikt wordt om de belastingen op te nemen. Standaard is dit percentage 20%. 80% van het (beton)materiaal is in de berekening weggelaten.