In IDEA Detail is het mogelijk om speciale wandnetten (W-net) toe te passen. De gebruiker dient hiervoor voor de vertikale en de horizontale richting een andere diameter en hart-op-hart afstand in te geven. Dit gebeurt op de volgende wijze:


Typ bij diameters en afstanden: de waardes 10 6 en 200 250 (met een spatie ertussen) voor bijvoorbeeld het W393-net.