IDEA foutmelding : 'Number of concurrent network users has reached the limit'


Wanneer u de foutmelding krijgt : 


'Number of concurrent network users has reached the limit'


of 

'Aantal gelijktijdige netwerkgebruikers heeft de limiet bereikt'


betekent dat er geen licenties meer vrij zijn binnen het voor u beschikbare netwerk. 


U kunt overleggen met uw collega's of zij de licentie in gebruik hebben of overwegen om uw licenties in het netwerk uit te breiden.