Ankers met gesneden of gerolde draad in IDEA Connection


Standaard zijn de bouten met gerolde draad en de ankers met gesneden draad. Het is mogelijk in IDEA Connection om ankers met gerolde draad te rekenen. Hiervoor dient de gebruiker een aanpassing te doen in het lint bij de norminstellingen:Ga naar Controle instellingen in Norminstellingen en wijzig de reductiefactor van 'Verlaagde waarde Ftrd voor ankers' van 0,15 (Gesneden) naar 0,0 (Gerold).


De reductiefactor wordt dan niet meer meegenomen in de ankerweerstand: